Bostadspriser i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • Sverige: HOX-index, kl. 9:00
  • Kina: BNP (tis)
  • Japan: KPI (fre)

New York-börsen avslutade fredagen med röda siffror. Storbolagsindexet Dow Jones sjönk 0,50 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 0,29 procent. Tidigare under handelssessionen steg indexen mot bakgrund av starka kvartalsrapporter från bankerna.

Under söndagen sade Nikki Haley, USA:s FN-ambassadör, att fler sanktioner mot Ryssland kommer att presenteras idag – riktade mot företag som har koppling till Assad och Syriens användning av kemiska vapen.

Senare på morgonen publiceras HOX-index för mars – förväntansbilden verkar peka mot ytterligare prisfall. I februari föll bostadspriserna 0,4 procent och på ett års sikt har priserna backat 3,7 procent. I januari månad indikerade HOX-index större prisuppgångar än väntat. Många bedömare hade räknat med en fortsatt uppgång i februari, inför att ytterligare amorteringskrav infördes i början på mars.

Imorgon släpps kinesiska BNP-siffror. Marknadens medelprognos pekar mot ett resultat i linje med föregående kvartal då ekonomin växte 6,8 procent. Veckan avslutas med japanska inflationssiffror. De senaste månaderna har kärninflationen klättrat uppåt även om det är en bra bit kvar till målet på 2 procent från föregående månads resultat på 1 procent.

Nu på morgonen pekar Tokyobörsen upp något medan de kinesiska börserna ligger på minus. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna över nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-0,50% -0,29% 0,26% -1,77% -1,58%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,33% 0,23% 0,38% 0,38%

Uppgifter per klockan 08:23

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.