Inflationen prickade målet i mars

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan

New York-börsen steg under gårdagen mot bakgrund av dämpad geopolitisk oro. Trump twittrade att det inte är säkert att han kommer att beordra en missilattack mot Syrien-regimen, vilket marknaden tolkade som en avspänning. Den tillträdande utrikesministern Mike Pompeo sade däremot att det är slut på den mjuka hållningen mot Ryssland – som stödjer de regimtrogna styrkorna i Syrien. I natt släpptes även den före detta FBI-chefen James Comeys bok där han beskriver Trumps presidentskap som en ”skogsbrand”. Marknaden följer även rapportsäsongen som inleddes tidigare i veckan. Under gårdagen släppte bland annat Blackrock och Delta Airlines starkare rapporter än väntat. Idag väntar rapporter från flera amerikanska storbanker.

Igår publicerade SCB konsumentprisindex för mars månad. Inflationstakten (KPIF) steg från 1,7 procent till 2,0 procent och prickade därmed målet. Kärninflationen rensad för energi låg dock stilla på 1,5 procent – en bit under Riksbankens senaste prognos på 1,8 procent.

Nu på morgonen ligger de asiatiska börserna mestadels över nollstrecket. Under gårdagen bad Trump sin handelsrepresentant att undersöka möjligheten att gå med i det asiatiska handelsavtalet TTP, som presidenten lämnade strax efter han svors in till ämbetet. I skrivande stund är de europeiska aktieterminerna mixade kring nollan. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
1,21% 0,83% 0,55% -0,40% 0,09%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX 30 CAC40 FTSE100 EURO STOXX50
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,05% 0,13% 0,58% -0,06%

Uppgifter per klockan 08:27

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.