Trump lämnar Iran-avtalet

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan
  • Sverige: KPI, kl. 9:30

Wall Street avslutade gårdagen kring nollstrecket efter att Trump meddelade att han lämnar Iran-avtalet. Majoriteten av de breda sektorindexen föll dock medan energi-, tillverkning-, finans- och IT-sektorn höll uppe S&P500-indexet. Vita huset meddelade även att sanktionerna mot Iran kommer återinföras. Avtalet skrevs under av Obama-administrationen för att hindra att Iran blev en kärnvapenmakt. Trump har dock återkommande kritiserat uppgörelsen och han lovade under kampanjen att lämna avtalet.

Senare på morgonen släpps aprilsiffran för svenskt KPI. I mars prickade inflationen (KPIF) Riksbankens mål på 2 procent efter det att februarisiffran kom in under förväntan. Kärninflationen rensad för energi låg dock stilla på 1,5 procent. Marknadens medelprognos pekar mot att KPIF sjönk till 1,9 procent i april. Under gårdagen offentliggjordes protokollet från Riksbankens senaste möte. Direktionen utryckte oro över inflationsutvecklingen framöver. Ledamöterna diskuterade även kronförsvagningen och hur det bedöms påverka utsikterna.

Imorgon offentliggörs Bank of Englands räntebesked. För ett par veckor sedan räknade marknaden med en hög sannolikhet för en räntehöjning men i nuläget pekar prognosen mot att centralbanken sitter stilla i båten, för vidare information se Bloombergs sammanställning.

På torsdag publiceras även amerikanska inflationssiffror (KPI). Medelprognosen indikerar att inflationen ligger kvar över 2-procentsmålet. Föregående månad noterades inflationstakten på 2,4 procent.

Nu på morgonen är det röda siffror i Tokyo medan de kinesiska börserna är mixade. Oljepriset är upp mot bakgrund av förväntningarna om minskad export från Iran. I övrigt kan nämnas att USA utrikesminister befinner sig i Nordkorea för att förbereda ett eventuellt toppmöte mellan de ländernas statschefer. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna kring/strax över nollan. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0% 0% -0,4% -0,3% 0,3%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,1% 0,1% 0,1% -0,2%

Uppgifter per klockan 08:24

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.