Nordkorea hotar att ställa in mötet med Trump

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan
  • Japan: Negativ BNP under Q1
  • Sverige: HOX-index, kl. 9:00
  • Eurozonen: KPI, kl. 11:00

New York-börsen tyngdes av högre marknadsräntor under tisdagen. Storbolagsindexet Dow Jones – som steg de föregående åtta handelssessionerna – sjönk 0,8 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 0,7 procent. Marknadsräntorna har klättrat till de högsta nivåerna på flera år samtidigt som marknaden prisar in större sannolikhet för att Federal Reseserve höjer styrräntan tre gånger till innan årsskiftet.

Senare på morgonen släpps HOX-index för april. I mars indikerade indexet stillastående bostadspriser och sedan januari har priserna rört sig relativt lite. Priserna har däremot inte noterat samma återhämtningar som vid tidigare nedgångar under höstarna 2007, 2008 och 2011. På ett års sikt har bostadsrätts- och villapriserna fallit 8,6 respektive 1,8 procent. Innan lunch publiceras även den slutgiltiga beräkningen av inflationen i Eurozonen. Det tidigare flash-estimatet indikerade att kärninflationen (ex. energi, mat, alkohol och tobak) sjönk från 1,0 till 0,7 procent.

Nu på morgonen är det röda siffror i Japan och Kina. Under det första kvartalet backade japansk BNP -0,6 procent i årstakt, det var den första gången på två år som tillväxten var negativ. Marknaden följer även utvecklingen på den koreanska halvön. Under gårdagskvällen meddelade Nordkorea att de ställer in dagens möte med Sydkorea samtidigt som landet hotade med att ställa in det kommande mötet med Trump. Som skäl angavs först den gemensamma militärövningen som Sydkorea och USA inledde på fredagen. I ett senare uttalande till den statliga nyhetsbyrån säger sig dock regimen behöva ompröva toppmötet om Washington insisterar på att landet ger upp sitt kärnprogram, rapporterar TT. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna kring nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-0,8% -0,7% -0,4% -0,3% -0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,0% -0,2% 0,1% 0,1%

Uppgifter per klockan 08:23

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.