Fed-protokoll lyfte Wall Street

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan

Wall Street avslutade onsdagens handelssession något uppåt. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,2 procent medan det bredare indexet S&P500 ökade 0,3 procent. Marknaden fick stöd av Federal Resereves protokoll som uppfattades som mjukt. Protokollet visade bland annat att ledamöterna har acceptans för att inflationen befinner sig över 2-procentsmålet under en kortare period – i syfte att förankra de långsiktiga inflationsförväntningarna. Marknadens prissättning indikerar fortsatt med stor sannolikhet att centralbanken höjer räntan vid nästa möte i juni. Tidigare under handelssessionen tyngdes börsen av svaga siffror från Target och oro för handelssamtalen med Kina – efter nya Trumptweets.

Nu på morgonen är det röda siffror i Japan och Kina. Under gårdagen meddelade USA:s näringsdepartement att de utreder tullar på motorfordon vilket spädde på handelsoron. Igår kväll höjde den turkiska centralbanken styrräntan med 300 baspunkter, i syfte att försvara valutan som fallit kring 20 procent sedan årsskiftet. I skrivande stund är de europeiska aktieterminerna mixade kring nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0,2% 0,3% -1,1% -0,6% -0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,1% 0,0% -0,1% 0,0%

Uppgifter per klockan 08:22

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.