En vecka i sidled

Veckobetraktelser

  • Politisk oro skapar volatilitet
  • PMI-estimat på den svaga sidan

Den gångna veckan har bjudit på såväl upp- som nedgångar, om än med en negativ tilt som en följd av utvecklingen i Italien och Turkiet, PMI-siffror på den svaga sidan och slutligen ett inställt toppmöte mellan USA och Nordkorea.

Handelsveckan inleddes dock positivt efter uttalanden under föregående helg gällande handeln mellan USA och Kina. Det lugnade marknaderna tillfälligt, men vidare utspel är att vänta från bägge parter med potential att skaka om i marknadssentimentet. Osäkerheten förblir även hög kring utvecklingen i Italien. De italienska räntorna steg ytterligare under veckan, medan riskfyllda tillgångar sjönk på fortsatt oro kring den ekonomiska utvecklingen, regeringsbildningen och framför allt på osäkerheten kring implikationerna av de föreslagna fiskala- och strukturella förändringarna. Inget är klart än, men händelseutvecklingen följs noga av marknaden och paralleller dras till greklandskrisen såväl som den tidigare eurokrisen.

Det är inte bara i Italien det råder politisk oro. Den turkiska liran fortsätter att pressas som en följd av osäkerheten kring president Erdogans planer rörande landets penningpolitik. En akut räntehöjning under veckan gav tillfälligt andrum för valutan som är ned runt 20 procent hittills i år.

President Trumps deklarerande av det inställda mötet med Nordkorea gav marknaden tillfällig frossa under torsdagskvällen, men köparna återvände relativt omgående och indexen reverserade de initiala nedgångarna.

 

Fed håller en avvaktande stans

Protokollet från det senaste Fed-mötet tidigare i maj visade på en något mjukare ton där flertalet ledamöter inte är bekymrade över en eventuell överhettning i ekonomin eller att inflationen skulle överraska på uppsidan. Det framkom vidare att en period av högre än 2 procents inflation inte skulle vara skäl för oro utan skulle snarare vara i linje med förväntansbilden och att det är för tidigt att konstatera en eventuell uthållighet i inflationen. Konklusionen var ett något mer duvaktigt protokoll där direktionen ännu inte är redo att revidera räntebanan uppåt. Förväntansbilden i marknaden är splittrad mellan ytterligare två eller tre höjningar i år med junimötet som nästa anhalt. De amerikanska räntorna föll efter publiceringen av protokollet och tioåringen handlar nu återigen under tre-procentsnivån.

 

Europeiska PMI-estimat på den svaga sidan

Veckan har bjudit på flashestimat för PMI, där siffran för Japan tappade något mot föregående månad inom den tillverkande delen. För USAs del var siffran över marknadens förväntansbild på totalen såväl som på underliggande service- och industrikomponenter. I Europa kom siffran in något svagare än väntat, vilket tyngde marknaderna under onsdagen. Kompositen för såväl Tyskland liksom Frankrike var svagare än väntat, även om tillverkningsdelen i den senare var något bättre. Veckan bjöd också på ett något svagare europeiskt konsumentförtroende under maj månad, medan husförsäljningen i USA föll sett månad över månad.

 

Kommande vecka

Nästa vecka stundar de månatliga sysselsättningssiffrorna i USA som främsta hållpunkt, men även europeiska inflationsdata kommer att dra marknadens uppmärksamhet utöver slutgiltiga ISM- och PMI-siffror globalt. Räkna med en lugn inledning på veckan då både USA och Storbritannien har ledigt under måndagen.

 

Med detta önskar vi en trevlig helg,

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.