Möte mellan USA och Nordkorea?

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • Sverige: Konjunkturbarometern (tis), BNP (ons)
  • USA: BNPQ1 (ons), PCE-index (tor), Jobbsiffror (fre), ISM (fre)
  • Eurozonen: KPI (tor)

New York-börsen avslutade fredagens handelssession under nollstrecket mot bakgrund av Trumps utspel mot Nordkorea under torsdagen och fallande oljepriser. Idag är de amerikanska marknaderna stängda med anledning av memorial day.

Imorgon publiceras konjunkturbarometern. Föregående månad steg indikatorn från 108,8 till 110,4 – efter att den fallit fyra månader i rad. Starkare signaler från tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggning lyfte barometern medan övriga sektorer och hushållen var något mindre optimistiska.

På onsdag publiceras BNP-siffror för både Sverige och USA. Under det första kvartalet föll både konjunkturbarometern och PMI. Riksbankens senaste prognos pekar mot att tillväxten landar på 0,6 procent och 3,5 procent i kvartals- respektive årstakt. Den preliminära beräkningen indikerade att USA:s ekonomi växte 2,3 procent i årstakt under det första kvartalet – en bra start på året givet att siffran för det första kvartalet brukar vara svag.

På torsdag väntar inflationssiffror från både Eurozonen och USA. I april föll kärninflationen från 1,0 till 0,7 procent i Eurozonen. I USA har dock trenden pekat mot stigande inflation. I mars steg Core PCE-index till 1,9 procent, strax under Federal Reserves inflationsmål.

Veckan avslutas med inköpschefsindex PMI för en rad regioner och länder. På fredag släpps även amerikanska jobbsiffror. Föregående månad var jobbrapporten från U.S. Bureau of Labour Statistics svagare än förväntat. Antalet sysselsatta ökade med 103K i mars – en bra bit under medelprognosen kring 200K. Arbetslösheten var oförändrad på 4,1 procent och lönerna steg i genomsnitt 2,7 procent i årstakt.

Nu på morgonen ligger Tokyobörsen strax över nollstrecket medan det är mixat på de kinesiska marknaderna. Oljepriset är fortsatt ned efter föregående veckas uppgifter om att OPEC och andra aktörer kan öka utbudet. Nordkoreasamtalen har haft ännu en vändning. Under lördagen möttes Syd- och Nordkoreas ledare. Under söndagen bekräftade Trump att amerikanska tjänstemän varit på plats för inledande samtal om toppmötet i Singapore den 12 juni – ett möte som Trump ställde in bara tre dagar tidigare. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna över nollan. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-0,2% -0,2% 0,1% 0,5% 0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,5% Stängt 0,3% 0,3%

Uppgifter per klockan 08:31

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.