Alla barns rätt till idrott och god hälsa

Max Matthiessen har i år inlett ett samarbete med organisationen Sports Heart. Organisationen arbetar för att alla barn ska ha möjlighet att idrotta och där ett varmt ledarskap står i fokus.

Sports Heart grundades 2015 av makarna Chris och Malin Härenstam, båda kända profiler inom TV och idrottssammanhang. De såg ett behov av att sätta fokus på det sociala ledarskapet inom svensk barn- och ungdomsidrott. Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning vill de med sin verksamhet bidra till en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö för alla barn och ungdomar där de möts på sin nivå.

– Målet är att så många barn och unga som möjligt ska trivas, utvecklas och bygga en livslång passion för idrott och hälsa. I dag är det vanligt att sluta med idrott redan vid 11 års ålder och genomsnittsåldern blir allt lägre för varje år. Idrottsledarna är så viktiga i arbetet med att möta varje individ där de befinner sig och skapa en glädje som leder till personlig utveckling, säger Malin Härenstam.

Som en del i Sports Hearts arbete arrangerar de varje år ett sommarläger, Sports Heart Camp, ett årligt idrottsläger för barn och ungdomar mellan 5 och 15 år. Tillsammans med några av landets bästa instruktörer och världsstjärnor erbjuds deltagarna möjlighet att utöva tolv olika sporter såsom fotboll, e-sport, mountainbike, show, dans, handboll, friidrott, ishockey och innebandy. I dag engagerar Sports Heart cirka 800 barn och 160 ledare från hela Sverige på sitt camp som är baserat på Värmdö utanför Stockholm. Bland ambassadörerna finns profiler som Gabriel Landeskog, Malin Ewerlöf, Stefan Holm och Stina Blackstenius.

För att ge alla barn, oavsett bakgrund, en möjlighet att delta kommer Max Matthiessen under årets sommarläger att bidra med ekonomiskt stöd till stipendieplatser för barn och unga som lever i ett ekonomiskt utanförskap. Medarbetare från Max Matthiessen kommer också att medverka på plats för att hjälpa till med de arbetsinsatser som krävs.

– Sports Heart fyller en mycket viktig roll i dagens samhälle och deras värdegrunder inom ledarskap, trygghet, hälsa och gemenskap stämmer väl överens med det Max Matthiessen står för. Det finns också en stark vilja bland våra medarbetare att bidra till den här typen av samhällsengagemang, säger Carina Hopstadius, Personalchef på Max Matthiessen.

Du kan läsa mer om Sports Hearts verksamhet på www.sportsheart.se