Federal Reserve höjde som väntat räntan

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt
  • Sverige: KPI, kl. 9:30
  • USA: ECB, kl. 13:45

New York-börsen avslutade onsdagens handelssession med röda siffror efter ett hökaktigt räntebesked från Federal Reserve. Centralbanken höjde som väntat styrräntan till 1,75-2,00 procent. Prognoserna och pressmeddelandet målade upp en starkare bild av läget i ekonomin. Direktionen justerade även upp förväntningarna för kommande räntehöjningar till ytterligare två stycken innan årsskiftet. Marknadens prissättning pekar mot att nästa höjning kommer i september.

Senare på morgonen publiceras svenska inflationssiffror. Riksbanken räknar med att inflationstakten prickar 2-procentsmålet samt att inflationen rensat för energipriser ökar från 1,4 till 1,6 procent. På eftermiddagen är det dags för räntebesked från europeiska ECB. Föregående vecka sade centralbankens chefsekonom att de nu är redo att diskutera om tillräckliga framsteg har nåtts för att inleda en nedtrappning av stödköpsprogrammet. Imorgon väntas räntebesked från Bank of Japan, som mött motstånd av den senaste svaga inflationssiffran. Enligt lokal affärspress spekuleras det huruvida centralbanken kommer att sänka inflationsprognosen. Under slutet veckan kan nya amerikanska tullar komma att presenteras/specificeras mot Kina.

Nu på morgonen är det röda siffror i Japan och Kina. De europeiska aktieterminerna pekar nedåt inför eftermiddagens räntebesked. I en intervju med SVT sade igår EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström att strafftullar mot USA kan komma att införas redan nästa vecka. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-0,5% -0,4% -1,0% -0,6% -1,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,5% -0,5% -0,7% -0,4%

Uppgifter per klockan 08:24

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.