”Robotar kan bli mer mänskliga än människor”

ALMEDALEN. Algoritmerna är i dag en del av vår vardag. AI och maskininlärning förändrar allt fler branscher, inte minst spar- och finansmarknaderna. Men var går gränsen mellan människa och maskin? Det diskuterades vid Max Matthiessens frukostseminarium i Almedalen på torsdagen.

Stefan Fölster, nationalekonom, adjungerad professor och författare, inledde dagens debatt med att måla upp en bild där robotar inte bara samlar in och analyserar en stor mängd information utan också besitter emotionella egenskaper. Till och med mer emotionella än hos oss människor. Som exempel berättade han om hur det amerikanska försvaret har experimenterat med en terapeutbot, samtalspartnern Ellie, för att analysera ansiktsuttryck och känna av sinnesstämningen hos de amerikanska soldaterna, och på så sätt få bukt med det höga antalet självmord. Ellie, som bland annat var inlärd till att kunna säga ”Mmm” på 200 olika sätt beroende på situation, lyckades skapa ett känslomässigt band till soldaterna. Dessutom var soldaterna mer öppenhjärtiga i sina samtal.

Men egentligen är det kombinationen av människa och robot som kan ge de verkligt positiva effekterna, menar panelen.

– När det gäller informationsinsamling är robotar oslagbara, men man ska inte underskatta den mänskliga inblandningen, säger Ylva Wessén, vice vd på Folksam och fortsätter: När man har med en robot att göra utgår vi från att det blir 100 procent korrekt och vi har större tilltro till en robot än en människa. Det borde vara tvärtom.

– Jag tror på mänskliga relationer, man vill veta att det finns någon där bakom. Att bara interagera med en robot vid komplicerade frågor tror jag inte på, säger Susanne Bergh, chef för kund och kanal på Länsförsäkringar, och betonar samtidigt vikten av att det är kundnyttan som ska styra utvecklingen.

Sparmarknaden är ett av de områden där robotar har haft en stor framfart. Enligt panelen är den ökade tillgängligheten till rådgivning positiv men det är framförallt inom back-office och vid enklare rådgivning som de stora effektivitetsvinsterna finns att hämta.

– Vid ett enkelt sparande fungerar robotrådgivning bra men pratar vi tjänstepension som är oerhört komplext, tror jag inte på en robot, säger Ylva Wessén. Jo, om livet är linjärt och inget händer, det vill säga ingen skilsmässa, inga särkullsbarn och så vidare. Men så ser det oftast inte ut.

Glenn Nilsson, vice vd på Max Matthiessen, menar också att det bakomliggande intresset styr hur mottaglig man är för tjänsten.

– Om man själv är intresserad av en viss tjänst kan digitala lösningar fungera bra. Men vår erfarenhet är att det är få individer som själva initierar en kontakt för att se över sitt pensions- och försäkringsskydd. En stor del av vårt arbete handlar om att nå ut till dessa kunder och att skapa ett intresse kring frågorna.

Och hur blir det då med jobben? Rutinjobben försvinner men det kommer fortsatt att finnas ett behov av kvalificerad arbetskraft på ett eller annat sätt, spår panelen.

Du kan följa Max Matthiessens närvaro i Almedalen på vårt newsroom och i våra sociala kanaler. Läs mer om programmet på www.maxm.se/almedalen