Namnändring Franklin Templeton

Fondbolaget Franklin Templeton har beslutat att fonden US Equity (USD) Fund (acc), ISIN: LU0098860363 ska byta namn till Select US Equity Fund. Förändringen träder i kraft 2018-08-01.

Vänligen ta del av kundbrevet i nedanstående länk.

Kundbrev – Franklin Templeton

Publicerad under Okategoriserade