Namnändring SPP Fonder

SPP Fonder har beslutat att genomföra förändringar samt namnändringar i nedan fonder. Förändringen träder i kraft 2018-09-19.

SPP Fonder – Penningmarknaden, SE0000522500 byter namn till Korträntefond.

SPP Fonder – Tillväxtmarknad Plus, SE0008129969 byter namn till Emerging Markets Plus.

För att se övriga förändringar i fonderna, vänligen ta del av kundbreven i nedanstående länk.

SPP Tillväxtmarknad Plus

SPP Penningmarknadsfond

Publicerad under Okategoriserade