Första dagen på jobbet för nya riksdagen

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • Federal Reserve (ons)
  • Konjunkturbarometern (fre)
  • Caixin PMI (fre)
  • PCE-index (fre)

New York-börsens storbolagsindex steg något under fredagen och klättrade därmed till nya rekordnivåer. Det bredare indexet S&P500 var oförändrad inför kommande omstrukturering av indexet, där tech-jättar som Alphabet (Google), Facebook och Netflix flyttas från telekom-indexet till det nya delindexet communications. På den tekniktunga Nasdaq-börsen var det samtidigt röda siffror under fredagen.

Idag är det första dagen på jobbet för de ledamöter som valts in till riksdagen för mandatperioden 2018 till 2022. Först på agendan står val av ny talman. Under helgen meddelade Sverigedemokraterna att de kommer att rösta på moderaten Andreas Norlén, som Alliansen har lagt fram som gemensam kandidat. Talmansvalet borde därmed vara avgjort men desto mer spännande blir det att följa omröstningen för viceposterna.

Vänsterpartiet har nominerat Lotta Johnsson Fornarve till posten som andre vice talman, som enligt tidigare praxis utifrån partistorlek skulle gå till Sverigedemokraterna. Här utmanar Jonas Sjöstedt sammanhållningen i Alliansen givet Centerpartiet och Liberalernas uttalanden kring Sverigedemokraterna. Under fredagen meddelade dock Alliansen att de kommer att lägga ned sina röster i den delen av omröstningen. Miljöpartiet har sagt att de kommer att rösta för vänsterns kandidat så avgörandet beror på hur socialdemokraternas ledamöter agerar. Alliansen meddelade även under fredagen att de kommit överens med Socialdemokraterna att Sverigedemokraterna inte kommer att få några ordförande poster i utskotten.

Den nya talmannens första uppgift blir att bestämma ett datum för en obligatorisk statsministeromröstning om den sittande statsministern. En votering som Stefan Löfven förmodligen kommer att förlora. Omröstningen måste ske senast två veckor efter riksdagens öppnande, det vill säga senast den 8 oktober. Om riksdagen röstar bort Löfven påbörjas de formella talmansrundorna om vem som ska bilda ny regering. Här finns ingen bortre tidsgräns men talmannen får maximalt lägga fyra förslag i kammaren, annars väntar nyval.

På onsdag lämnar Federal Reserve räntebesked. Utifrån marknadens prissättning är det mer eller mindre kassaskåpssäkert att centralbanken justerar upp räntan från 1,75-2,00 till 2,00-2,25 procent. Det skulle i så fall bli den tredje höjningen för året och den åttonde under nuvarande räntehöjningscykel. Marknadens fokus kommer framförallt att ligga på de uppdaterade prognoserna som släpps i samband med mötet.

På torsdag publiceras konjunkturbarometern, som i augusti steg för den tredje månaden i rad. Under dagen släpps även uppdaterade siffror för den amerikanska tillväxten under det andra kvartalet. Veckan avslutas på fredag med bland annat Caixin PMI från Kina och amerikanska inflationssiffror (PCE-index).

Nu på morgonen är det röda siffror i Hong Kong och Australien mot bakgrund av Vita husets senaste tullar mot Kina. På det kinesiska fastlandet samt i Japan och Sydkorea är marknaderna stängda för helgsdagsfirande. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna under nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0,3% 0,0% Stängd Stängd -1,5%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,4% -0,2% -0,3% 0,5%

Uppgifter per klockan 08:25

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.