Max Matthiessens nya vd: “Jag är bra på att sätta ihop team som fungerar”

Foto: Petra Berggren

Karriären som flygvapenofficer fick ett abrupt slut när Skandia sökte rådgivare. Bosse Ågren nappade och har sedan 1988 varit trogen Skandia och försäkringsbranschen. Sedan första september är han vd och koncernchef på Max Matthiessen och vi träffade honom hemma i Sundsvall där han bor med sin familj i vad som en gång var ett stort växthus.

Hur kom det sig att du valde att gå till Max Matthiessen?

– Jag har arbetat tätt med Max Matthiessen professionellt i och med att de förmedlar Skandias produkter, och hade mycket bra erfarenhet av dem. Sedan fick jag frågan om jag var intresserad av vd-jobbet och ju mer jag funderade, desto mer såg jag en möjlighet att få göra något nytt i arbetslivet. Det svåra var det emotionella – när man arbetat inom en och samma koncern länge blir det som ens familj – men yrkesmässigt var det ett enkelt val.

Visste du redan från början att du ville arbeta med sparande och försäkring?

– Nej, det var mest en slump. Jag var flygvapenofficer och såg en annons där Skandia sökte efter militärer, poliser och lärare för rådgivningsjobb. Jag sökte, och på den vägen är det.

Efter nästan 30 år på Skandia i många olika roller, senast som försäljningschef Sverige, kan du branschen utan och innan. Hur ser framtiden ut för rådgivning i pensionsfrågor och privatekonomi?

– Den stora skillnaden i dag jämfört med för säg tio år sedan är att individen får allt större ansvar för att ta ställning till hur pensionen ska förvaltas, vilket skapar behov av rådgivning. Sedan lever vi ju längre, samtidigt som många inte vill arbeta efter 65, så det finns ett stort behov av att förvalta sin pension rätt. Många uppfattar dock fortfarande pensionsfrågan som snårig.

Hur då menar du?

– Det skrivs mycket om pensionsfrågor och informationen är mer lättillgänglig men många tycker att det är svårt eller så tänker man att pensionen ligger långt fram i tiden. Tidigare var också det privata pensionssparandet skattesubventionerat, medan vi i dag är hänvisade till andra sparformer utan direkt koppling till pension, vilket i sin tur gör det viktigt att ta ett helhetsgrepp. Så visst är det en framtidsbransch, som styrs både av efterfrågan och av demografiska faktorer.

Om du skulle ge ett tips kring pensioner, vad är absolut viktigast att tänka på?

– Högre utbildning är viktigt men se till att komma in i yrkeslivet tidigt. Det betyder så mycket för pensionen. Ju tidigare du börjar arbeta, desto bättre.

På Skandia blev du relativt snabbt befordrad till chef, och du har haft flera chefsroller. Vad är det som lockar med den rollen?

– Jag har aldrig arbetat utifrån en bestämd plan med min karriär och inte tänkt att jag absolut vill bli chef. Däremot är jag energisk, en aning rastlös, och tycker om förändring och att lära mig nya saker. Det har varit en positiv utmaning att få ökat ansvar som jag tacksamt tagit emot.

Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap med tre ord? Vad utmärker en bra chef?

– Jag tror att ens eget ledarskap formas av de chefer som fått en att växa, det handlar om respekt, prestigelöshet och om att kunna delegera. Jag är bra på att sätta ihop team som fungerar. I tre ord: prestigelöshet, lyssnande och att låta andra fatta beslut.

På dagens arbetsmarknad jobbar många i projekt eller i korttidsanställningar och saknar kollektivavtalad tjänstepension – hur ska de som verkar vid sidan om traditionella anställningsformer sörja för pension och trygghet, och vems ansvar är det?

– Det finns ett arbetsgivaransvar även om man saknar kollektivavtal, men jag tror även att det är viktigt att skapa mer incitament till privat långsiktigt sparande. Därför är det olyckligt att till exempel öka avkastningsskatten på långsiktigt sparande som ISK, samtidigt som ränteavdragen lämnas oförändrade.

Vad anser du är viktigt för rådgivningsbranschen framöver?

– Jag tror på att tänka brett och ta en helhetssyn där pensionen inte är en separat del av en människas ekonomi utan integrerad. Det finns andra frågor att ta upp – vad händer om jag dör tidigt, eller blir sjuk, skuldsituation, med mera. Vi har en stor uppgift att prata om alla dessa frågor. Sedan är det viktigt att värna om att behålla kundnärheten och den höga kundnöjdhet som Max Matthiessen har. Företaget har en platt och kundnära organisation, vilket skapar dedikerade medarbetare och nöjda kunder. Det tycker jag är viktigt att bygga vidare på.

– Försäkringsbranschen är under förändring, inte minst i och med de nya EU-regelverken för ökat kundskydd. Det är viktigt för våra kunder att Max Matthiessen lever upp till dessa; det handlar om kompetenskrav för rådgivare, samt öppenhet och transparens avseende ersättningar och avgifter.

– Sen tror jag mycket på att jobba med kunden ur ett helhetsperspektiv, inte minst för ägarledda och medelstora företag. Där tycker jag att vi ska ge råd om helheten, det vill säga tjänstepension, sakförsäkring och andra lösningar för företagarens och företagets hela ekonomi i större utsträckning än i dag.

Du är född i Umeå och har bott hela ditt liv i norra Sverige, kommer du att flytta till Stockholm nu?

– Nej, jag kommer att veckopendla. Det har jag gjort hela mitt yrkesliv, även när jag arbetade på Skandia. En del tycker att det låter krävande men jag och min familj är vana vid det och har haft det så hela yrkeslivet.


BOSSE ÅGREN

Född: 1964
Familj: Frun Anna, tre barn på 14, 21 och 23 år samt Wille – familjens japanska spetshund.
Utbildning: Flygvapnet, officersskolan
Aktuell: Tillträdde som vd på Max Matthiessen den 1 september.
Bor: I ett omgjort och renoverat växthus där Anna drev restaurang och kafé innan de gjorde bostad av det.
Fritid: Jobbar mycket och är borta på veckorna så när jag är hemma är det mycket familj och fokus på barnen. Familjen har även en gammal bondgård i Jämtland som kräver sitt med trädgård, gräs som ska klippas, tak som ska lagas. Finner avkoppling i snickeri och att fixa med husen.


TEXT: CAROLINA JOHANSSON