Så kan du skydda nyckelpersoner

Alla vet att man behöver försäkra sin egendom mot brand, inbrott, stöld och avbrott i verksamheten men få vet vad som händer om vd eller någon annan i styrelsen blir stämd.

Trycket på bolagsstyrelser och företagsledningar har ökat avsevärt under senare år, från såväl myndigheter och aktieägare som massmedier. Samtidigt finns ett kontinuerligt växande behov av att rekrytera kompetenta och handlingskraftiga personer till dessa positioner. En hygienfaktor i detta arbete är att kunna erbjuda styrelseordföranden, styrelseledamöter och andra personer i ledande befattningar ett fullgott försäkringsskydd för det stora ansvar de väljer att axla.

För att undanröja de oklarheter som präglar traditionella vd- och styrelseansvarsförsäkringar har Willis Towers Watson utvecklat ett unikt allriskvillkor för den svenska marknaden som ger ett kraftfullt skydd åt företagets nyckelpersoner.

– I stället för att tillämpa ”named perils”, det vill säga namnge vilka risker som omfattas av villkoret är utgångspunkten i vår försäkring att skadan omfattas av skydd om det inte finns ett specifikt undantag, säger Joakim Borg, Practice Leader Financial Lines, på Willis Towers Watson.

Joakim Borg berättar vidare att det ställs höga krav på skadehantering inom försäkringen. Försäkringsbolaget är skyldigt att inom 30 dagar från att de erhållit den information de rimligen kan behöva ta ställning angående skydd. När det gäller ersättning för försvarskostnader är det sju dagar som gäller.

Mattias Sätterberg, förmedlare vid Max Matthiessens kontor på Gotland, upplever att många företag förbiser vikten av att ha den här typen av skydd.

– Alla företag är medvetna om att man behöver försäkra sin egendom mot brand, inbrott, stöld och avbrott i verksamheten men få vet vad som händer om vd eller någon annan i styrelsen blir stämd, säger han. Det kan få förödande ekonomiska konsekvenser för de enskilda individerna.

Som vd eller styrelsemedlem kan du hållas personligt ansvarig om någon anser att de har lidit en förlust till följd av styrelsens agerande. Oftast inträffar detta i samband med en bolagskonkurs. När en konkursförvaltare tar över konkursboet har denne som uppgift att få tillbaka så mycket pengar som möjligt till borgenärerna. En del i detta kan vara att stämma styrelse och ledning om det visar sig att de har agerat oprofessionellt.