Ramboll: “Hållbarhet är ingen trend”

Foto: Kristina Sahlén

FÖRETAGSPROFILEN. Som samhällsrådgivare arbetar Ramboll för ett mer hållbart samhälle. Nu får medarbetarna hjälp att pensionsspara hållbart. 

Det internationella teknikkonsultbolaget Ramboll har höga mål för att bidra till att reducera klimatavtrycket. På global nivå har företaget åtagit sig att arbeta enligt FN:s Global Compact och man har antagit FN:s Hållbarhetsmål. Även inom Sverigeverksamheten finns högt uppsatta mål för att minska miljöpåverkan i rörelsen och i de uppdrag som företaget genererar.

– Vi tittar hela tiden på hur vi kan bli bättre på hållbarhet och arbetar i enlighet med de av FN uppsatta hållbarhetsmålen, säger David Lindgren, hållbarhetschef på Ramboll Sverige.

Global Compact riktar in sig på miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och det var det sistnämnda som fick David Lindgren att fundera kring hur Ramboll skulle kunna bidra till ekonomisk hållbarhet.

– En del av de projekt vi arbetar med har ”grön” finansiering och vi ser att det ger ökat driv i hållbarhetsarbetet och gör nytta i samhället. Men den svenska verksamheten gör inga kapitalplaceringar förutom medarbetarnas pensionsavsättningar. Så jag ville utforska om vi på något vis kunde påverka genom dessa.

Tankarna kom till David Lindgren i början av året och i februari fick Max Matthiessen – som redan arbetade som rådgivare åt Ramboll – och en annan pensionsrådgivare som Ramboll samarbetar med frågan: Kan ni hjälpa oss att ta fram rådgivning så att vi kan erbjuda våra anställda en tjänstepensionslösning som garanterar att deras pensionskapital förvaltas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt?

Jag tror att vi kommer att uppleva ett stort intresse från våra medarbetare för detta.

Max Matthiessen har under flera år analyserat hur Sveriges största pensionsförvaltare  arbetar med ansvarsfulla investeringar för att guida sparare som söker hållbar förvaltning av sitt pensionskapital. Svaret på Rambolls förfrågan blev ett snabbt ”ja”.

– Vi fick en otroligt snabb respons, vilket var jättepositivt. Det betydde att vi kunde dra i gång det hela betydligt snabbare än förväntat, säger David Lindgren.

Tillsammans tog Max Matthiessen och Ramboll fram en hållbar rådgivningsplan för medarbetare. Inledningsvis riktas planen till medarbetare inom alternativ ITP* och de som valt löneväxling, men den kommer successivt att rullas ut till samtliga medarbetargrupper.

Precis som tidigare är det i slutänden den enskilde medarbetaren själv som beslutar hur han eller hon vill investera sina pensionsavsättningar, men varje medarbetare får under rådgivningssamtalet frågan om, och möjligheten att, investera sitt pensionskapital i hållbara alternativ.

– Rådgivningen är konsultativ och vi har successivt infört den sedan i våras. Än så länge vet vi inte hur många som har nappat men vi kommer att följa upp det nästa år, säger David Lindgren.

Även om det är för tidigt att utvärdera satsningen tillägger han att initiativet mött mycket positiv feedback i interna kanaler och forum när det kommunicerats.

– Jag tror vi kommer att uppleva ett stort intresse från våra medarbetare för detta. Vi erbjuder en möjlighet till ”grön” pensionsrådgivning och ser det som en del i vår strävan att vara en modern och attraktiv arbetsgivare som genomsyras av hållbarhet på alla plan i organisationen, säger David Lindgren och fortsätter:

– Våra medarbetare är engagerade i samhällsfrågor och vi ser det ökade intresset för hållbarhet i gröna investeringar, och även i vårt tjänsteutbud, där vi arbetar med hållbara projekt på många olika sätt i samhället. Hållbarhet är ingen trend, det är så vi måste arbeta – och det är bra för alla – för affären, kunden, medarbetaren och miljön.


RAMBOLL

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 14 000 anställda i 35 länder som tillsammans designar framtidens städer och samhällen enligt devisen: Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Ramboll ägs av stiftelsen Rambollfonden, som grundades 1972 med säte i Danmark.

Sverigeverksamheten omfattar 2 000 medarbetare, fördelade på 29 kontor över hela landet och med verksamhet inom sektorerna Buildings, Transport, Environment & Health, Water, Energy, Project Management and Management Consulting.


TEXT: CAROLINA JOHANSSON

* Alternativ ITP riktar sig till dem som omfattas av ITP2 och tjänar över tio inkomstbasbelopp.