Max Matthiessen Magazine nr 2 2018

Den internationella trenden med fler som jobbar utan att vara fast anställda har nått Sverige. I höstnumret av Max Matthiessen Magazine undersöker vi hur vi ska förhålla oss till de nya förutsättningarna i den så kallade gig-ekonomin. Vi har även träffat Lottie Knutson, en av Sveriges mest kända kriskommunikatörer, som delar med sig av sina bästa tips för att hantera en kris. Vi analyserar konsekvenserna av den nya förmånsbeskattningen på arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar och fördjupar oss i Skandias politiska förslag som ska hjälpa oss att öka vårt privata pensionssparande. Detta och mycket mer kan du läsa om i ett helt nytt nummer av Max Matthiessen Magazine.