Mike Pence på krigsstigen under APEC-mötet

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Terminerna kring nollan
  • EU-kommissionen – utlåtande om Italiens budget (ons)
  • Riksbanken – Finansiell stabilitetsrapport 2018:2 (ons)
  • Japansk inflation (tors)
  • Mötesprotokoll ECB (tors)
  • Reviderad BNP-tillväxt Tyskland (fre)
  • Preliminär PMI – Tyskland, eurozonen, USA (fre)

Toppmötet för Asien och Stillahavs-regionen APEC avlutades under söndagen och ledarna lyckades inte komma överens om något gemensamt uttalande, vilket tidigare aldrig hänt. Enligt flera deltagare handlade oenigheten om handelsfrågan mellan Kina och USA, där USA:s vicepresident Mike Pence även offentligt stod för ett antal syrliga kommentarer riktade mot Kina.

Denna vecka lär präglas av utspel och fortsatta förhandlingar kring Brexit-frågan inför EU-toppmötet på söndag då avtalet skall behandlas. I övrigt är veckans skörd av makroekonomiska siffror ingenting man blir särskilt exalterad över, då kalendern för intressanta datasläpp är relativt tunn, framförallt under den första halvan av veckan.

Under tisdagen kommer statistik över husbyggnationen i USA.

På onsdagen skall EU-kommissionen komma med ett utlåtande kring Italiens reviderade budget för 2019 som lämnades in föregående vecka.

Under onsdagen publicerar även Riksbanken årets andra finansiella stabilitetsrapport och siffror för amerikansk husförsäljning släpps.

På torsdag kommer japansk inflation. Japan ligger långt under sitt inflationsmål, och föregående månad uppgick inflationen mätt som KPI till 1,2 procent i årstakt. På torsdagen publiceras även mötesprotokollet från ECB senaste policymöte.

På fredag kommer uppdaterade tyska BNP-siffror för tredje kvartalet. I de preliminära siffrorna backade Tysklands ekonomi med -0,2 procent jämfört mot föregående kvartal. De föregående siffrorna innehöll inte mycket detaljer, men en svagare bilindustri efter ändrade utsläppsregler antas ha påverkat utveckling negativt. I de preliminära siffrorna växte Tysklands ekonomi med 1,1 procent i årstakt och fredagens siffror väntas bekräfta det tidigare utfallet.

Under fredagen släpps även preliminära siffror för inköpschefsindex i Tyskland, eurozonen och USA. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Tyskland har haft en kraftigt fallande trend under hela året och under november väntas en oförändrad PMI om 52,2. Även i eurozonen har PMI för tillverkningsindustrin backat under året och nivån för november väntas uppgå till 52,0, oförändrat från tidigare månad. I USA publiceras Markit PMI, som brukar få mindre uppmärksamhet än ISM PMI. Markits PMI-siffra för tillverkningsindustrin väntas uppgå till 55,7, även här oförändrat från tidigare månads siffra.

Asien handlas under morgonen mestadels i positivt territorium. Tokyo-börsen är i skrivande stund upp 0,7 procent, Shanghai-börsen stiger 0,8 procent samtidigt som Hong Kong-börsen är upp 0,6 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en försiktig öppning kring nollan.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,5% 0,2% 0,7% 1,1% 0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,1% -0,2% 0,0% 0,0%

Uppgifter per klockan 08:20

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd