Är ditt företag rätt försäkrat?

När du tecknar en försäkring för din villa finns ett antal parametrar som styr det skydd du omfattas av, bland annat vilket lösöre du anger i försäkringen. Vanligtvis förändras inte dessa omständigheter nämnvärt och du kan vara trygg med det skydd du har tecknat. För ditt företag är det helt annorlunda.

Försäkringsskyddet för ett företag påverkas av en mängd olika faktorer. Företagets omsättning, verksamhetsinriktning, bransch och geografiska exponering är några exempel. Eftersom ett företags verksamhet förändras och utvecklas över tid är det viktigt att löpande se över sina villkor för att undvika otrevliga överraskningar.

– Många av de företag vi möter är felförsäkrade och har angett för låga belopp i sin försäkring vilket i värsta fall kan innebära att de står utan skydd när skadan inträffar, säger Robin Fredäng, försäkringsförmedlare vid Max Matthiessens Stockholmskontor.

Enligt Robin och hans kollega Simon Kruse finns det två vanliga orsaker till en felaktig försäkring. I det ena fallet tecknar man själv den försäkring man tror sig behöva via ett kundcenter. I andra fall har man ett korrekt skydd från början men över tid har företaget breddat sin verksamhet, ökat omsättningen och kanske etablerat sig på nya marknader.

– En företagsförsäkring måste ses över och uppdateras varje år, betonar Simon. Det räcker att du byter leverantör från Europa till Asien eller att du lanserar en app och helt plötsligt exponeras mot en global marknad för att förutsättningarna ska ändras.

De båda förmedlarna berättar vidare att företagen i de allra flesta fall kan sänka sina försäkringskostnader med hjälp av en försäkringsförmedlare:

– Vi sammanställer de risker företaget står inför och gör en upphandling bland en mängd försäkringsbolag för att hitta den bästa försäkringslösningen utifrån företagets behov. Eftersom vi har många kunder och stora volymer kan vi få väldigt bra villkor. Vi följer även upp minst en gång per år för att säkerställa att företaget alltid är rätt försäkrat och har bästa möjliga villkor, poängterar de.

Max Matthiessen erbjuder företagsförsäkringar för alla typer av företag och har även utvecklat specialanpassade koncept för fåmansföretagare och konsultverksamheter. För att komma i kontakt med någon av förmedlarna, gå in på www.maxm.se och hitta ett kontor nära dig.