Ytterligare börsfall på Wall Street

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan

Tisdagen avslutades med mörkröda siffror på andra sidan Atlanten. New York-börsens storbolagsindex Dow Jones föll 2,2 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 1,8 procent. Efter gårdagens fall är årets uppgångar raderade. Techjättarna som populärt kallas ”FAANG” – Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Alphabet (fd. Google) – tog återigen stryk. IT-sektorn har varit under press under hösten och kollektivt har FAANG-aktierna tappar över 1 000 miljarder USD jämfört med tidigare högstanivåer. Den tekniktunga Nasdaq-börsen backade 1,7 procent under handelssessionen. Detaljhandelssektorn pressades även efter en svag rapport från Target, som föll 11,3 procent. WTI-oljan backade drygt 7 procent vilket spädde på det redan sura sentimentet.

Dagens ekonomiska kalender är relativt tunn men senare på morgonen publicerar Riksbanken årets andra finansiella stabilitetsrapport. Idag skall även EU-kommissionen lämna ett utlåtande kring Italiens reviderade budget för 2019. På eftermiddagen publiceras också amerikansk bostadsdata och durable goods orders.

Nu på morgonen pekar de kinesiska marknaderna något uppåt efter tidigare nedgångar. På Tokyobörsen är det dock fortsatt röda siffror. I skrivande ligger de europeiska aktieterminerna över nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 SHSZ300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-2,17% -1,76% -0,35% 0,25% 0,41%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,48% 0,26% 0,59% 0,53%

Uppgifter per klockan 08:28

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.