Max Matthiessen fortsätter att växa regionalt

Max Matthiessen stärker sin regionala position ytterligare inom segmentet ägarledda bolag. Nya kontor etableras i Eskilstuna och Norrtälje. Genom ett helkundserbjudande inom sak, liv och placering fortsätter expansionen.

Norrtälje Försäkringsbyrå ansluter sig till Max Matthiessen. Norrtälje Försäkringsbyrå har drivits framgångsrikt under ledning av Marcus Bove sedan 2004. Marcus Bove är även styrelseledamot inom Insuresec. Bolaget, som är den enda lokala förmedlaren i Norrtälje och Roslagen, erbjuder pensions- och sakförmedling till ägarledda företag.

Genom samgåendet med Max Matthiessen kombineras det lokala engagemanget med styrka, resurser och handlingskraft att möta framtiden.

– Max Matthiessen står för entreprenörskap i kombination med kvalitet och långsiktighet, vilket alltid har varit ledord även för vår verksamhet. Samgåendet gör oss till den enda aktören inom förmedlarmarkanden i regionen. Vi kan nu erbjuda våra kunder ett starkt helhetskoncept inom försäkring och pension, säger Marcus Bove, som därigenom tar steget från Hjerta till Max Matthiessen.

Max Matthiessen öppnar också ett nytt kontor i Eskilstuna under ledning av Patrick Hagberg. Även detta kontor har ett tydligt fokus inom segmentet ägarledda bolag. Patrick kommer tidigare från ett bolag inom Hjertagruppen.

– Vi valde att ansluta till Max Matthiessen då kulturen och gemenskapen inom bolaget är otroligt stark. Vi får bra service från de centrala funktionerna där det finns stark expertis och unika rådgivningsverktyg som är specialanpassade för vårt kundsegment, säger han.

– Det är ett naturligt steg i Max Matthiessens långsiktiga strategi att växa inom försäkringsförmedling och att ytterligare stärka närheten till våra kunder genom stark lokal förankring, säger Johan Törnhage, teamcoach på Max Matthiessen.

Under senare år har kunderbjudandet kompletterats med sakförsäkring där företaget har en mycket stark tillväxt. Idag finns lokala sakförmedlare vid närmare 20 av Max Matthiessens 36 kontor i landet.

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Företaget erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Max Matthiessen grundades 1889. Idag har bolaget cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2017 var bruttoomsättningen cirka 1,4 MDR SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Nilsson
Vice vd Max Matthiessen
Telefon: 08-613 05 17

Johan Törnhage
Rörelseansvarig Max Matthiessen
Telefon: 08-613 05 15