Förnyad optimism kring handelskriget

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Terminerna pekar uppåt
  • Penningpolitiskt protokoll Riksbanken (09.30)
  • Mötesprotokoll FOMC (20.00)

New York-börsen stängde för tredje handelsdagen i rad uppåt efter förnyad optimism om en lösning kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Förhandlingarna, som pågått på kinesisk mark under måndagen och tisdagen, kommer att fortsätta under dagen. Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq stängde alla kring 1 procent upp.

Igår släpptes konjunkturindikatorn NFIB-index, som mäter optimismen hos amerikanska småbolag. Indexet backade mindre än väntat och uppgick till 104,4 jämfört mot 104,8 föregående månad.

Amerikanska JOLTs antal lediga platser publicerades och sjönk till 6,88 miljoner vilket var lägre än väntade 7,06 miljoner.

Dagens höjdpunkter är mötesprotokollen från Riksbanken och amerikanska Federal Reserve.
Vid decembermötet höjde riksbanken räntan med 0,25 procent till -0,25 procent samtidigt som man justerade ned räntebanan och sköt fram en sannolik höjning till andra halvåret 2019. Utfallet var på förhand mycket osäkert efter svaga inflations- och tillväxtsiffror, och det återstår att se huruvida mötesprotokollet kan bringa mer klarhet i hur banken resonerat.
Huvudpunkten för dagen blir dock kvällens mötesprotokoll från Fed. Decemberhöjningen från Fed, som var högst förväntad, har följts av ett antal uttalanden från Fed-chefen Jerome Powell där signalerna under fredagens tal tolkades som mindre hökaktiga. Kvällens mötesprotokoll kan eventuellt bringa mer klarhet i hur Fed kommer att agera under 2019.

Asienbörserna handlas under morgonen över bredden uppåt. Tokyo-börsen steg 1,1 procent medan Shanghai-börsen i skrivande stund är upp 0,8 procent. Hong Kong-börsen stiger med drygt 2 procent. Sydney-börsen är upp kring 1 procent samtidigt som sydkoreanska Kospi är upp nästan 2 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en positiv öppning.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 2,0%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,6% 0,5% 0,7% 2,0%

Uppgifter per klockan 08:21

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd