Federal Reserve har ”tålamod”

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • Penningpolitiska protokoll från USA, Sverige och Eurozonen

New York-börsen steg under gårdagen mot bakgrund av mjukare signaler från Federal Reserve. Storbolagsindexet Dow Jones och det bredare indexet S&P500 steg drygt 0,4 procent medan den tekniktunga Nasdaq-börsen klättrade nästan 0,9 procent. Protokollet från Federal Reserves decembermöte, då räntan återigen höjdes, ekade tidigare budskap om att centralbanken har råd att vara tålmodiga med ytterligare penningpolitiska åtstramningar. Marknadens prissättning indikerar att Federal Reserve inte rör räntan på kommande möten. Den politiska striden kring nedstägningen av den federala statsmakten ser fortfarande låst ut och under gårdagen avbröt Donald Trump ett möte med demokraternas ledare från kongressens båda kammare. Marknaden följer även utvecklingen för handelssamtalen mellan USA och Kina, inga konkreta förslag har däremot ännu presenterats.

Igår släpptes även protokollet från Riksbankens senaste möte, då räntan höjdes från -0,50 procent till -0,25 procent. Protokollet tolkades som något mjukt med hänsyn till osäkerheten i styrkan i det svenska inflationstrycket, där direktionen poängterade vikten av att penningpolitiken anpassas utifrån utsikterna för konjunkturen och inflationen. Idag på eftermiddagen (kl. 13:30) offentliggörs också protokollet från ECB:s senaste möte.

Nu på morgonen pekar Tokyobörsen nedåt. De kinesiska aktiemarknaderna är även ned efter svagare inflationssiffror. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna under nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 CSI300 HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
0,39% 0,41% -1,29% -0,19% 0,05%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,69% -0,52% -0,64% -0,58%

Uppgifter per klockan 08:33

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.