Amerikansk inflation på agendan

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Terminerna pekar uppåt
  • Amerikansk kärninflation (14.30)

Olja har gått starkt under veckan, där priset på Brent-oljan och WTI-oljan hittills är upp 7 procent respektive 8 procent efter produktionsnedskärningar och något dämpad konjunkturoro. Brent handlas för närvarande kring 61,5 USD och WTI kring 52,5 USD.

Det för tillfället fortsatta positiva sentimentet fortsätter och New York-börsen stängde igår uppåt för femte handelsdagen i rad. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,5 procent medan det bredare indexet S&P 500 stängde upp 0,45 procent. Tekniktunga Nasdaq klättrade 0,4 procent. Volatilitetsindex VIX har kommit ned en hel del sedan topparna kring julafton och står för närvarande i 19,5.

Igår släpptes protokollet från den europeiska centralbanken ECBs senaste policymöte. Av protokollet framgår att direktionen var enig i att lämna räntan oförändrad samt att avsluta stödköpen vid årsskiftet och riskerna bedöms som balanserade. Bankens ledamöter resonerade även kring hur viktig guidningen inför framtida ageranden kommer att vara, vikten av tålmodighet, samt att man kommer använda ett mer databeroende förhållningsätt. Som tidigare framkommit justerade banken ned sina tillväxtprognoser för 2018 och 2019.

Idag släpps amerikansk kärninflation där KPI rensat för varor med volatila priser väntas uppgå till 2,2 procent i årstakt, oförändrat från föregående månad.

Asienbörserna handlas uppåt under morgonen. Tokyo-börsen är upp knappt 1 procent medan Shanghai-börsen i skrivande stund stiger 0,6 procent. Hong Kong-börsen är upp 0,4 procent samtidigt som sydkoreanska Kospi klättrar 0,6 procent. I Australien är det inte lika muntra miner – Sydney-börsen är ned kring 0,4 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning uppåt.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,5% 0,5% 1,0% 0,7% 0,4%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,4% 0,5% 0,5% 0,2%

Uppgifter per klockan 08:21

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd