Inflationssiffror, bostadspriser, ny statsministeromröstning och Theresa May i parlamentet

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Terminerna pekar nedåt
  • Inflation Sverige (09.30)
  • Omröstning Brexit-avtal (tis)
  • Statsministeromröstning (ons)
  • Inflation eurozonen (tors)
  • Valueguard HOX-index (fre)

Under natten släpptes siffror för den kinesiska handelsbalansen där det framgår att den totala exporten föll med 4,4 procent i december jämfört mot samma månad föregående år. Samtidigt var överskottet i handelsnettot mot USA på den högsta nivån sedan 2006 och exporten mot USA växte, trots Trumps handelskrig, med 11,3 procent på årsbasis under 2018.

Under morgonen publicerade Mäklarstatistik utvecklingen för svenska bostadspriser där priserna för villor samt bostadsrätter sjönk med 1 procent i december jämfört mot föregående månad. Mätt över de senaste 12 månaderna var priserna oförändrande. I slutet av veckan kommer även HOX-index.

Senare under morgonen idag publiceras svenska inflationssiffror. Föregående månad föll KPIF och KPIF exklusive energi oväntat mycket. I dagens siffra väntas en oförändrad nivå med en årlig inflationstakt om 2,1 procent mätt som KPIF.

Idag inleds även den amerikanska rapportperioden där ett flertal tunga banker rapporterar i veckan.

På tisdag hålls omröstning i det brittiska parlamentet om Theresa Mays Brexit-avtal. Bedömare menar att sannolikheten för att May får igenom avtalet är låg och att Storbritannien sannolikt ber EU om mer tid för att undvika en avtalslös Brexit.

Under tisdagen kommer även årlig BNP-tillväxt i Tyskland som väntas uppgå till 1,5 procent. Under det tredje kvartalet krympte Tysklands ekonomi, där tillväxten jämfört mot föregående kvartal uppgick till -0,2 procent. Även fransk och spansk inflation publiceras.

På onsdag är det statsministeromröstning där riksdagen skall rösta om Stefan Löfven som statsminister. Liberalerna och Centerpartiet har efter intensiva förhandlingar meddelat att man kommer släppa fram Löfven. Det har dock kommit rapporter om att den nya vågmästaren Vänsterpartiet lutar åt att inte släppa fram den nya regeringskonstellationen. Jonas Sjöstedt kommer att meddela partiets beslut idag under måndagsmorgonen.

På onsdag får vi även inflationssiffror från Storbritannien, Tyskland och Italien samt försäljningssiffror från detaljhandeln i USA. Under kvällen publiceras Feds Beige Book.

På torsdag kommer slutliga siffror för inflationen i eurozonen under december. Kärn-KPI väntas uppgå till 1 procent i årstakt.

På fredag publicerar Valueguard HOX-index för prisutvecklingen på svenska bostadspriser. Vi får även japansk inflation.

De europeiska aktieterminerna pekar på en negativ inledning på veckan.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,0% -0,0% Stängt -0,9% -1,5%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,5% -0,5% -0,7% -0,7%

Uppgifter per klockan 08:20

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd