Inget möte mellan Trump och Xi innan deadline i mars

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna oförändrade
  • EU justerar ned tillväxtprognosen

Handelskriget satte under gårdagskvällen åter klorna i marknaden då Trumps ekonomiska rådgivare Larry Kudlow uppgav att Kina och USA var långt ifrån att nå en överenskommelse. Därefter rapporterade källor att Trump och Xi inte kommer att träffas innan deadlinen i mars, då tidsfristen för den så kallade vapenvilan löper ut. Trump bekräftade senare ryktena. Börsutvecklingen blev dock inte så blodig, storbolagsindexet Dow Jones tappade -0,87 procent, S&P 500 föll -0,94 procent och tekniktunga Nasdaq sjönk -1,18 procent.

I Mäklarstatistiks senaste siffror för prisutvecklingen på den svenska bostadspriserna sjönk priserna på bostadsrätter och villor med -1 procent i riket. För storstäderna är det blandade utfall. Årstakten visar på en stillastående marknad med oförändrad prisnivå jämfört med 12 månader sedan.

Igår kom den indiska centralbanken RBI med räntebesked och överraskade marknaden med en räntesänkning. Räntan sänktes till 6,25 procent från tidigare 6,50 procent. Förväntansbilden låg för en oförändrad ränta. Sänkningen kommer endast sex månader efter den senaste höjningen och kommer som en reaktion på att inflationstakten under en relativt kort tidsperiod kommit ned från strax under fem procent till närmre två procent. Vyn har skiftat till att nu se risker i den ekonomiska tillväxttakten.

Bank of England kom också med räntebesked och lämnade som väntat räntan oförändrad. Banken justerade även ned sina tillväxt- samt inflationsutsikter.

Även EU justerade igår ned tillväxtprognosen för Europa och tror nu på 1,3 procent tillväxt i euroområdet i år från tidigare 1,9 procent. Efter en svag utveckling för Tyskland med en klenare bilindustri kom igår även siffror för industriproduktionen, som inte var någon munter läsning. Produktionstakten minskade med -0,4 procent jämfört mot föregående månad. Väntat var en uppgång om 0,7 procent.

Idag kommer den ryska centralbanken CBR med räntebesked och banken väntas lämna räntan oförändrad. Räntan är för närvarande 7,75 procent.

I Sverige får vi siffror för svenska hushållskonsumtionen.

Asien handlas i rött under morgonen. Tokyo-börsen tappade -2 procent och Hong Kong-börsen, som öppnat igen efter tre dagars nyårsfirande tappar -0,1 procent. Shanghai-börsen har fortsatt stängt och öppnar igen på måndag.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning kring nollan.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-0,9% -0,9% -2,0% Stängt -0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,0% 0,0% -0,1% 0,3%

Uppgifter per klockan 08:21

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd