Riksbanksbesked, fjärde kvartalets BNP-siffror och Beijing-möte

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt
  • BNP Q4 UK (mån)
  • NFIB (tis)
  • Räntebesked Riksbanken (ons)
  • KPI USA (ons)
  • BNP Q4 Japan, Tyskland och euroområdet (tors)
  • SCB AKU (tors)
  • KPI Kina (fre)

Deadlinen för den tidigare överenskomna ”vapenvilan” i handelskriget mellan USA och Kina närmar sig och Trump bekräftade förra veckan att han inte kommer träffa President Xi innan dess. Samtidigt uttalade sig Trumps ekonomiske rådgivare Larry Kudlow att parterna fortsatt står långt ifrån varandra. Denna vecka är dock den amerikanska finansministern Steven Mnuchin samt den amerikanska handelsrepresentanten Robert Lighthizer i Bejing för att fortsätta samtalen, vilket åter ökar optimismen. Vi lär även i veckan få besked från Theresa May vad nästa steg i brexit-processen blir.

På datafronten börjar veckan med BNP-siffror från Storbritannien för det fjärde kvartalet. Brexit tynger och Bank of England skrev vid förra veckans räntebesked ned sina tillväxtprognoser. För föregående års sista kvartal väntas en tillväxt om 1,4 procent i årstakt och 0,3 procent jämfört mot tredje kvartalet.

På tisdag kommer NFIB-index, som mäter optimismen hos amerikanska småbolag. Nivån väntas backa något och komma in på 103,2.

På onsdag kommer riksbanken med räntebesked. Efter höjningen i december väntas banken lämna räntan oförändrad på -0,25 procent.

Från amerikanskt håll får vi inflationssiffror, där kärn-KPI väntas uppgå till 2,1 procent.

Torsdagen inleds med BNP-siffror för det fjärde kvartalet i från Japan. Den japanska ekonomin väntas ha växt med 1,4 procent i årstakt och med 0,4 procent jämfört mot föregående kvartal. Vid den föregående publiceringen, för det tredje kvartalet, backade ekonomin med reviderade -0,6 procent jämfört mot andra kvartalet.

Även Tyskland, som har haft stora problem i industrisektorn och framförallt bilindustrin, uppvisade negativ tillväxt i det tredje kvartalet. I det fjärde kvartalet, där siffrorna släpps under torsdagen, väntas en tillväxt om 0,1 procent jämfört mot föregående kvartal och 0,9 procent i årstakt.

Slutligen, gällande BNP, får vi även siffror för euroområdet. EU skrev förra veckan ned sina tillväxtprognoser och i det fjärde kvartalet väntas ekonomin ha växt med 1,2 procent i årstakt och 0,2 procent jämfört mot föregående kvartal.

Under torsdagen publicerar även SCB arbetskraftsundersökningarna där arbetslösheten framgår. Vid den föregående publikationen uppgick den säsongsrensade och utjämnade arbetslösheten till 6,2 procent.

Från amerikanskt håll kommer försäljningssiffror för detaljhandeln.

På fredag kommer kinesiska inflationssiffror, där KPI väntas uppgå till 2,0 procent.

Asien handlas uppåt under morgonen. Shanghai-börsen, som åter öppnat efter att ha hållit stängt hela föregående vecka, är i skrivande stund upp 1,4 procent. Hong Kong-börsen handlas upp kring 0,6 procent. Tokyo-börsen är stängd för helgdagsfirande.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning över nollan.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-0,3% 0,1% Stängt 1,8% 0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,0% 0,0% -0,1% 0,3%

Uppgifter per klockan 08:22

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd