Principiell budgetuppgörelse kring gränssäkerhet

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt
  • NFIB-index (12.00)

Igår kväll kom uppgifter om att republikanerna och demokraterna kommit fram till en principuppgörelse om finansiering av gränssäkerheten, vilket föranleder att ännu en nedstängning av offentlig verksamhet kan undvikas. Uppgörelsen innebär att 1,4 miljarder dollar kan användas till stängsel, och är en klart mindre summa än de 5,7 miljarder dollar till en mur som Trump vill ha. Uppgörelsen måste fortfarande passera genom senaten och godkännas av Trump.

Det var försiktig handel och blandade utfall på Wall Street igår – Dow Jones stängde 0,2 procent lägre medan S&P 500 och Nasdaq stängde precis över nollan.

Efter att gått ned kring 2 procent under fredagen och varit stängd för helgdagsfirande igår gick Tokyo-börsen urstarkt under natten och morgonen och stängde 2,6 procent upp. Shanghai-börsen handlas i skrivande stund upp kring 0,7 procent medan Hong Kong-börsen handlas kring nollan.

Igår kom BNP-siffror från Storbritannien för det fjärde kvartalet. Tillväxten var lägre än väntad och uppgick till 1,3 procent i årstakt och 0,2 procent jämfört mot föregående kvartal. Brexit tynger och Bank of England skrev vid förra veckans räntebesked ned sina tillväxtprognoser.

Idag kommer NFIB-index, som mäter optimismen hos amerikanska småbolag. Nivån väntas backa något och komma in på 103,2. I övrigt är kalendern tunn.

De europeiska aktieterminerna pekar på en positiv öppning.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai & Shenzhen Hong Kong
-0,2% 0,1% 2,6% 0,7% 0,0%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,4% 0,2% 0,6% 0,6%

Uppgifter per klockan 08:21

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd