Ett varmt ledarskap ska få våra unga att idrotta längre

Sports Hearts grundare Chris och Malin Härenstam. Foto: Anna Rut Fridholm

BOSSE MÖTER. Sports Heart vill lyfta alla barns rätt till idrott och hälsa. Ett av organisationens partnerföretag är Max Matthiessen och vd Bosse Ågren har träffat grundarna och eldsjälarna Malin och Chris Härenstam, som vill skapa ett positivt klimat för våra barn och unga.

De flesta associerar nog Chris Härenstam med de stora idrottsevenemang där han som kommentator blivit en uppskattad profil i tv-rutan. Men det som ligger honom och hustrun Malin – tidigare programledare i tv – närmast om hjärtat är den barn- och ungdomsidrott som utövas i lokala föreningar runt om i landet. För fem år sedan grundade de organisationen Sports Heart i syfte att lyfta alla barns rätt till idrott och hälsa. Och deras budskap är tydligt: idrotten ska vara en varm och välkomnande miljö där alla barn och ungdomar är välkomna.

Bosse: Varför grundade ni Sports Heart?
Malin: Vi brinner båda två för barn- och ungdomsidrott och har själva goda erfarenheter från när vi var små. När vi fick egna barn ville vi ge dem den gåva som idrotten är.
Chris: Vi insåg att det finns stora orättvisor inom idrotten. I dag slutar barn med idrott vid 10,8 års ålder i genomsnitt och siffran har sjunkit stadigt på bara några år. Vi ville göra vad vi kunde för att ändra på det, och en del i problematiken är att få fler att känna sig inkluderade. Vi ville skapa ett positivt klimat för våra barn och unga.

Bosse:
Hur började det?
Malin: Vi ville bidra i handling och inte bara med ord. Ett första steg var att arrangera ett fotbollsläger för barn och ungdomar. Vi frågade några vänner som vi tyckte var goda ledare med varma värden och kunde med deras hjälp genomföra det första lägret. Vi fick stor medial uppmärksamhet och flera företag ville hjälpa till att sprida goda värden med idrotten som verktyg. Det, tillsammans med alla fantastiska människor runt omkring oss, gjorde det möjligt att bygga vidare på projektet.

Sports Heart Camp 2018

Bosse: Hur stor är verksamheten i dag?
Chris: I dag erbjuder vi, förutom ledarskapsutbildningar, läger inom 14 olika aktiviteter som fotboll, e-sport, mountainbike, sång, dans, handboll, friidrott, ishockey och innebandy. Vi tar emot hundratals barn och ledare från hela Sverige på Sports Heart Camp i Värmdö kommun och i år kommer vi även att anordna en hockeycamp i Botkyrka kommun tillsammans med New York Rangers-stjärnan Mika Zibanejad.

Bosse: Vad är det som gör att så många slutar idrotta i så ung ålder, tror ni?
Chris: En del av svaret är att vi behöver fler socialt utbildade idrottsledare. Det finns självklart massor av bra ledare i Sverige, men de är inte tillräckligt många. Ett alltför stort fokus ligger på att lära ut det sportsliga men man måste också kunna få barnen att trivas och må bra. Även om vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar vänder vi oss i första hand till idrottsledarna och i viss mån till föräldrarna. För det är ändå de som ska utveckla barnen. Genom ledarutbildning lyfter vi det sociala ledarskapet som komplement till det idrottsliga. Det handlar om att se människor, då får man resultat. Det gör man genom att börja i miljön med kärlek, trivsel och acceptans och bygga därifrån.
Malin: Vi tror på kraften som skapas när alla samlas och delar kunskap; förbund, ledare, sponsorer och experter. Genom att jobba tillsammans drömmer vi om att idrotten ska få varje utövare att trivas och växa i sig själv.

Bosse: Ni har ett stort fokus på varmt ledarskap och kunskap. Hur går det till praktiskt?
Malin: Vi erbjuder flera typer av ledarutbildningar med fokus på det sociala ledarskapet. Inför våra läger har vi exempelvis en utbildning som sker dels via en digital plattform, dels via heldagsföreläsningar för ledare på plats. Tillsammans med läkare och experter arrangerar vi workshops med fokus på pedagogik samt fysisk och psykisk utveckling för olika åldrar. Vi jobbar mycket med utsatthet, mobbning och mångfald och låter ledare i olika sporter dela sina erfarenheter, generellt och från sina sportgrenar.
Chris: Idrottsledarna har för det mesta kommit långt i att lära ut det sportsliga, men vi ger dem sociala verktyg att nå barnen ännu bättre.

Bosse: En viktig del i ert arbete är att alla barn och ungdomar ska ha rätt att idrotta. Hur arbetar ni med det?
Chris: Till våra läger kommer både barn som ligger längst fram i sin idrott men också de som inte riktigt fått plats och kanske behöver komma bort från sitt vanliga liv där ingen bryr sig eller har ekonomisk möjlighet att stötta dem. Alla ska kunna vara med, därför är avgiften så låg den kan vara och man kan också söka stipendium om man inte har de ekonomiska förutsättningarna. Men oavsett anledning ska man under våra veckor få en massa kärlek och bli sedd för den man är och inte för vad man presterar.

Bosse Ågren

Bosse: Ni samarbetar med ett stort antal kända ambassadörer och idrottsstjärnor. Är det viktigt för er?
Chris: För oss personligen är det inte viktigt, men som barn får man en förebild eller idol som bryr sig om en och som man ser upp till. Jag skulle önska att fler idrottsprofiler tog vara på chansen att engagera sig i den här frågan och ge vidare till andra.

Bosse: Hur får ni resurser i form av tid och kapital?
Chris: Tack vare partners som Max Matthiessen får vi hjälp i form av produkter, ledare eller bidrag som vi kan använda till löner till föreläsare och ledare men även till stipendieplatser.
Malin: Vi håller också utbildningar och föreläsningar under året för att kunna få ihop medel till administrativ hjälp med logistik och annat. Men vi kommer fortsatt att vara beroende av partners, volontärer och samarbete med kommuner och lokala företag. Det är den samlade kraften av all kunskap som gör skillnad.

Bosse: Om vi tittar visionärt – vad är målet på längre sikt?
Malin: Att barn hittar en glädje i idrotten som de bär med sig hela livet. Och att de som engagerar sig i idrotten förstår vikten av det sociala ledarskapet. Vi vill bidra till att vår nästa generation, barnen, mår bra i sig själva, behandlar varandra med respekt och skapar en god atmosfär omkring sig i livet – inte bara i idrotten utan i alla sammanhang.
Chris: Visionen är också att få med fler stora företag som tror på detta. Många gör det redan men det behövs fler. Att alla förstår sitt ansvar och kan vara med och påverka våra unga och svensk idrott.


HÄRENSTAM & SPORTS HEART

Namn: Malin Härenstam och Chris Härenstam
Aktuell: Grundare av organisationen Sports Heart
Bakgrund: Började med Sports Heart Camp i en idrott men erbjuder nu läger kring 14 olika idrotter
Familj: Tre gemensamma barn som alla idrottar
Bor: Värmdö
Favoritidrott: Malin har dansat sedan barnsben och Chris spelar fotboll
Sportslig förebild: Mika Zibanejad, som nu stödjer ishockeyn på Sports Heart Camp
Sports Heart: Verkar för alla barns rätt till idrott och hälsa. Utbildar idrottsledare i socialt ledarskap. Arrangerar Sports Heart Camp, hela Sveriges idrottsläger, varje sommar i 14 idrotter. Vill bidra till att barn blir sedda som individer i första hand och idrottsutövare i andra hand. Läs mer om verksamheten på sportsheart.se


TEXT: TOVE HEDMAN