Powell och Bullard sänkte börshumöret

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt

Humöret på Wall Street sänktes under gårdagen efter att Fed-chefen Jerome Powell sade att Fed utvärderar situationen och huruvida osäkerhetsfaktorerna i ekonomin kräver en räntesänkning. Fed-chefen bekräftade då åter att en räntesänkning kan vara aktuell, men samtidigt menade Powell att banken fortsatt tror att inflationen kommer att komma tillbaka till 2 procent, men i en långsammare takt än de tidigare räknat med. Powell betonade även att Federal Reserve är oberoende och att man inte styrs av kortsiktiga politiska intressen, vilket avsåg att ge svar på tal till Trump som fortsätter kritisera Fed och menar att dom bör sänka räntan. Även Fed-chefen för St. Louis, James Bullard, pratade igår och sa att vid en eventuell räntesänkning skulle 0,5 procentenheter vara för mycket, men skulle kunna tänka sig 0,25 procentenheter. Börsen vände nedåt efter uttalandena då osäkerheten för en kommande räntesänkning ökade. Dow Jones stängde slutligen 0,7 procent lägre, S&P 500 backade 0,95 procent och Nasdaq föll 1,5 procent.

Det är blandad utveckling i Asien under morgonen. Tokoy-börsen handlas i skrivande stund 0,5 procent lägre, Shanghai-börsen tappar 0,3 procent medan Hong Kong-börsen stiger 0,2 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en negativ öppning.

Den 23 juli kommer det stå klart om det blir Boris Johnson eller Jeremy Hunt som efterträder Theresa May som partiledare för det konservativa partiet. Det är ännu oklart vid vilken tidpunkt efterträdaren kommer att utses till premiärminister.

Igår publicerades amerikanskt konsumentförtroende som backade till 121,5 från reviderade 131,1 föregående månad. Väntat var 131,1.

Idag är kalendern tunn på makroekonomisk statistik.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,7% -1,0% -0,5% -0,3% 0,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,3% -0,2% -0,3% -0,3%

Uppgifter per klockan 08:21

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd