Fokus på handelskriget och G20

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt
  • Tysk inflation (14.00)
  • BNP Q1 USA (slutlig) (14.30)

Donald Trump och Xi Jinping kommer ha ett enskilt möte på lördagen, under G20-mötet i Osaka, och källor gör gällande att parterna inför mötet kommit överens om en vapenvila i handelskriget, efter att Trump tidigare hotat om att införa tullar på varor för 300 miljarder dollar. Finansministern Steven Mnuchin uttalade sig även under gårdagen och sade att avtalet sedan tidigare var 90 procent klart och att han tror det finns en väg framåt för att komma till en överenskommelse. Dow Jones handlades med små rörelser och tappade mindre uppgångar för att stänga precis under nollan. S&P 500 stängde 0,1 procent ned medan Nasdaq steg 0,3 procent.

Investerarna i Asien är optimistiska inför helgen där de asiatiska börserna över linjen handlas uppåt. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 1,1 procent högre, Shanghai-börsen stiger 0,7 procent och Hong Kong-börsen stärks med 1 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en positiv öppning.

Idag kommer tyska inflationssiffror. KPI väntas uppgå till 1,4 procent i årstakt.

Idag kommer även slutliga siffror för amerikansk BNP-utveckling i det första kvartalet. Årstakten väntas, i enlighet med de tidigare siffrorna, uppgå till 3,1 procent.

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,0% -0,1% 1,1% 0,7% 1,0%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,3% 0,1% 0,4% 0,3%

Uppgifter per klockan 08:20

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd