Handelsfrågan Trumps högsta prioritet

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar något nedåt

G20-mötet inleds idag och trots en gedigen agenda ligger marknadens fokus helt på mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping som skall ske på lördag. Viss optimism har kunnat skönjas under veckan, men efter uppgifter att Kina bland annat kommer kräva att USA stryker restriktionerna mot Huawei, samt att Larry Kudlow under gårdagen i motsats mot den tidigare rapporterade vapenvilan sade att det inte finns några överenskomna förutsättningar inför mötet och att ytterligare tullar fortsatt kan införas dämpades förväntningarna något. Donald Trump sade dock under morgonen att handelsfrågan är högsta prioritet, där han även nämnde Indien och Japan. Samtidigt varnade Xi Jinping för en ökande protektionism i ett flertal länder, vilket drabbar världsekonomin. Dow Jones stängde gårdagen strax under nollan, S&P 500 steg 0,4 procent och Nasdaq klättrade 0,7 procent.

De asiatiska marknaderna handlas nedåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,3 procent lägre, Shanghai-börsen faller 1 procent och Hong Kong-börsen backar 0,6 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning strax under nollan.

I gårdagens tyska inflationssiffror för juni steg KPI till 1,6 procent i årstakt. Väntat var en oförändrad nivå om 1,4 procent.

Den amerikanska BNP-utveckling i det första kvartalet uppgick, i enlighet med de tidigare siffrorna, till 3,1 procent i uppräknad årstakt.

Idag kommer försäljningssiffror för detaljhandeln i Sverige samt svensk lönestatistik från Medlingsinstitutet.

Vi idag får även inflationssiffror både från euroområdet och USA. I euroområdet väntas en KPI om 1,2 procent och kärn-KPI om 1,0 procent medan den amerikanska kärninflationen mätt som PCE-index väntas uppgå till 1,6 procent.

Morgonrapporten tar nu sommaruppehåll. Ha en skön sommar!

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,0% 0,4% -0,3% -1,0% -0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,1% -0,1% 0,0% -0,1%

Uppgifter per klockan 08:25

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd