Ska vi låna, spela eller spara oss till en trygg ålderdom?

ALMEDALEN. Förra året spelade vi svenskar för 48 miljarder kronor. Det är lika mycket pengar som avsattes till kollektivavtalade tjänstepensioner. I en tid när vi behöver spara mer är det samtidigt skattemässigt mer fördelaktigt att låna än att spara. Dessa utmaningar diskuterades när Max Matthiessen bjöd in till debatt under tisdagsmorgonen.

Den ursprungliga tanken med vårt allmänna pensionssystem var att kunna erbjuda en standardtrygghetslösning som skulle ge mellan 60 och 65 procent av lönen vid 65 års ålder. I dag ser systemet annorlunda ut och siffran är reviderad ned till 56 procent. Men den bistra sanningen är att vi inte ens är i närheten av det målet.

– För en person som är född år 2000 kommer den verkliga siffran att vara 41 procent av lönen vid 65 år, säger Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman och fortsätter: För att närma sig målbilden behöver man därför arbeta längre, i det här fallet ända fram tills man fyller 70 år.

En av anledningarna är den ökade medellivslängden som innebär att pensionsutbetalningarna ska räcka under en längre tid. Tjänstepensionen och det privata sparandet blir därför allt viktigare delar men i takt med att avdragsrätten försvann har det privata sparandet gått i motsatt riktning.

– Vi ser att andelen privat sparande har sjunkit enormt. Det politiska skälet att ta bort incitamentet var att man ansåg att det var fördelningspolitiskt orättvist men i själva verket har det blivit helt tvärtom, säger Håkan och syftar till dagens alternativ med löneväxling som riktar sig till höginkomsttagare.

För att främja det privata sparandet och intresset för pensioner var panelen, i princip, enig om att det måste till någon form av stimulans, exempelvis genom att staten skjuter till en procentsats på sparandet. Därtill behövs ökad kunskap och vägledning.

– Undersökningar visar att vi spenderar sex timmar i genomsnitt på ett tv-köp och vi sätter oss in i alla tekniska detaljer. Tyvärr är det inte fallet när det gäller pensionen, intresset är oerhört lågt, säger Glenn Nilsson, vice vd vid Max Matthiessen.

– Kunskap är avgörande i det här frågorna, fortsätter Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund. Staten måste ta sitt ansvar och skolorna behöver bli mer involverade. Nu saknas den kompetensen i lärarkåren.

Experterna poängterar att dagens system är oerhört komplext och att ett stort ansvar vilar på den enskilde individen. Dessutom ser förutsättningarna på arbetsmarknaden annorlunda ut jämfört med bara för några år sedan.

– Vi lever i en mer komplex verklighet där även faktorer som gig-ekonomi spelar in. Tidigare blev man väl omhändertagen i systemet, nu är det fler val som ska göras, säger Daniel Barr, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

– Det krävs väldigt mycket från branschen för att nå ut till konsumenterna, fyller Glenn i. Dagens regelverk skapar höga barriärkostnader och ingen aktör har idag möjlighet att nå ut till den breda allmänheten. Det är något som vi i branschen måste våga prata om.

Tillbaka till spelandet. Går det att nyttja vårt spelsug för att öka intresset för pensionssparande? Inte om man får tro dagens paneldeltagare.

– Jag tror ej på gameification, man ska inte blanda ihop nytta och nöje, säger Louise Sander, vd på Handelsbanken Liv. Däremot kan vi hjälpa individer att få en överblick över sin pension och att göra egna simuleringar med hjälp av digitala verktyg.

Du kan följa Max Matthiessens närvaro i Almedalen på vårt newsroom och i våra sociala kanaler. Läs mer om programmet på www.maxm.se/almedalen