Nya regler vid generationsskifte

Nu förbättras villkoren för fåmansföretagare som vill överlåta sin verksamhet inom familjen. Men det gäller att planera i tid för bästa möjliga utfall, råder experterna.

Skattereglerna för fåmansbolag har debatterats flitigt de senaste åren. Resultatet av fåmansbolagsutredningen och regeringens förslag om bland annat högre skatt för fåmansföretagare klubbades aldrig igenom. Den enda punkten som en majoritet av riksdagspartierna har varit överens om är skattereglerna vid generationsskiften i fåmansbolag. En ägare i ett fåmansbolag har nämligen kunnat hamna i en sämre sits skattemässigt genom att låta någon närstående, exempelvis barn, ta över verksamheten jämfört med att sälja företaget till en extern part. Med anledning av detta fattade riksdagen i juni beslut om nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansbolag.

En rapport från Företagarna som publicerades 2017 visade att hela 99,4 procent av Sveriges företag har färre än 50 anställda. Många av dessa företag är fåmansbolag där verksamheten till stor del är beroende av ägarens insats i bolaget. Rapporten visade också att många av företagsledarna börjar närma sig pensionsålder. Drygt fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre och en sjättedel är 65 år eller äldre.

Vad innebär då de nya skattereglerna som trädde i kraft den 1 juli i år? I korthet innebär de att en möjlighet öppnas upp att sälja sitt företag till nästa generation på liknande villkor som att sälja företaget externt där kapitalvinsten beskattas i inkomst av kapital till 25 procent. För att uppnå denna skattesituation krävs att säljaren inte är verksam i betydande omfattning i samma eller likartad verksamhet under fem års tid. Problemet med tidigare regelverk var att så länge en närstående person, till exempel barn, fortsatte att bedriva verksamheten klassades föräldern som aktiv på grund av släktskapet. Ett generationsskifte kunde få konsekvensen att kapitalvinsten beskattades i inkomst av tjänst, där skattesatsen är betydligt högre. Med de nya skattereglerna kan ett barn bedriva samma eller likartad verksamhet utan att föräldern klassas som aktiv och därmed betala 25 procent skatt på kapitalvinsten.

Enligt Catrin Åkerlund, skatteexpert på Grant Thornton, finns det fortfarande vissa skillnader mellan att sälja företaget inom familjen jämfört med att sälja till en extern köpare.

– För att kunna tillämpa de nya skattereglerna behöver du som förälder ha arbetat aktivt i företaget minst fem av de senaste sju beskattningsåren. Dessutom får du inte fortsätta att arbeta aktivt i företaget efter försäljningen, vilket kan vara önskvärt under en övergångsperiod. Det är därför viktigt att börja planera i tid för ett framtida generationsskifte.