Max Matthiessen lanserar egen depå och fler förvaltningstjänster

Som ett led i en större satsning inom Wealth Management breddar Max Matthiessen sitt kunderbjudande med ett antal nya tjänster. I samband med det lanserar man även en egen depåplattform.

Nu introducerar Max Matthiessen fler förvaltningstjänster för sina förmögenhetskunder, på en egen depåplattform. Utöver den befintliga förvaltningen av företagsobligationer kompletterar man erbjudandet med investeringar i aktier, räntor och alternativa tillgångar.

– För både företag och privatkunder med större kapital ser vi ett behov av tjänster där vi på ett kostnadseffektivt sätt förvaltar kundens kapital och anpassar förvaltningen utifrån kundens behov, säger Henrik Nilsson, vd på Max Matthiessen Värdepapper.

I ett första steg lanseras två strategier med olika risknivåer, Growth och Preserve. Båda strategierna investerar i aktier, räntor och alternativa tillgångar. Viktningen av innehaven i portföljerna anpassas utifrån den enskilda kundens förutsättningar och riskvilja.

– I aktiesegmentet investerar vi i både aktiva och passiva mandat i syfte att få en tydlig exponering mot vissa marknader samtidigt som vi kan hålla kostnaderna nere. Eftersom vi är en institutionell investerare har vi dessutom tillgång till avsevärt lägre priser och kan nå marknader och innehav som normalt inte är tillgängliga för en enskild investerare, säger Henrik Nilsson.

Portföljerna kommer att vara öppna för investeringar för Max Matthiessens förmögenhetskunder från och med 4 november i år. Ansvarig förvaltare är Jon Arnell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Nilsson
Vd Max Matthiessen Värdepapper AB
Tel: +46 76 941 94 35

Petra Broman
Kommunikationschef Max Matthiessen
Tel: +46 73 375 74 36