Sveriges främsta pensionsbolag inom hållbara investeringar

Folksam, KPA och SPP är landets främsta pensionsbolag inom ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det visar en färsk granskning som Max Matthiessen har genomfört av Sveriges största tjänstepensionsförvaltare.

Idag släpper Max Matthiessen den sjunde upplagan av den årliga rapporten ”Ansvarsfullt ägande” som utvärderar hur pensionsbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar inom både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Utvärderingen av de traditionella försäkringarna fokuserar på hur bolagen tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar när de bygger upp investeringsportföljen och dess olika delar. Hårdare krav på bolagen gör att färre aktörer når toppbetyg i årets granskning.

– I årets undersökning tar vi även med aktiederivaten i bedömningen av portföljerna, vilket påverkar betygen för flera av bolagen. Sammantaget är det bara Folksam och KPA som når väl godkänt inom traditionell försäkring. Folksam och KPA utmärker sig genom att hållbarhetsperspektivet är med från ruta ett. Det handlar om att välja in det som anses vara mer hållbart men även om att välja bort investeringar som inte håller måttet, säger Kaj Elfgren, Analysansvarig Liv & Pension vid Max Matthiessen.

Inom fondförsäkring betygsätts bolagens fondutbud, möjligheten för pensionsspararna att skapa en balanserad portfölj och utifrån vilka kriterier pensionsbolagen upphandlar fonder. Även den guidning och information som erbjuds på pensionsbolagens hemsidor och fondtorg utvärderas utifrån spararens perspektiv.

– SPP är fortsatt stalltipset för de som vill spara hållbart i fondförsäkring. SPP har ett brett och användbart utbud av fossilfria hållbarhetsfonder. SPP tillhandhåller även bra och tydlig information om fonderna, vilket gör det enklare för spararna att välja hållbart, säger Kaj Elfgren.

Årets rapport finns att ladda ner på: www.maxm.se/aa2019

Betyg & ranking 2019/2020

Rank Traditionell försäkring Fondförsäkring
1 VG: Folksam Liv, KPA Pension VG: SPP
2 G: Handelsbanken Liv
3 G: SPP G: Folksam
4 G: Handelsbanken Liv G: Länsförsäkringar Fondliv
5 G: Nordea Liv & Pension G: Danica/Futur Pension
6 G: AMF G: Movestic
7 G: Alecta G: SEB Pension & Försäkring
8 G: SEB Pension & Försäkring G: Skandia
9 G: Länsförsäkringar Liv G: Nordea Liv & Pension
10 IG: Skandia Liv IG: Swedbank Försäkring
11 IG: SEB Trygg Liv Gamla IG: AMF
12 IG: Kåpan

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kaj Elfgren
Analysansvarig Liv & Pension Max Matthiessen
Tel: +46 733 75 74 45
E-post: kaj.elfgren@maxm.se

Petra Broman
Kommunikationschef Max Matthiessen
Tel: +46 73 375 74 36
E-post: petra.broman@maxm.se