Coronaviruset bekräftat i USA

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt

Flyg-, hotell och casinoaktier tyngde de amerikanska börserna under gårdagen efter att det SARS-liknande Coronaviruset som spridit sig i Kina nu även har nått USA. Boeing tyngdes dessutom efter uppgifter om att bolaget inte förväntar sig att myndigheter kommer att godkänna den tidigare olycksdrabbade flygplanstypen 737 Max förrän till sommaren. Storbolagsindexet Dow Jones stängde 0,5 procent lägre, det bredare indexet S&P 500 backade 0,3 procent och tekniktunga Nasdaq sjönk 0,2 procent.

Humöret verkar snabbt ha vänt och de asiatiska marknaderna handlas uppåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,7 procent högre, Shanghai-börsen stiger 0,3 procent och Hong Kong-börsen stiger 1,2 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning över nollan

ZEW-index, som mäter det ekonomiska sentimentet hos 350 institutionella investerare och analytiker, publicerades igår och steg i januari till 26,7, upp från 10,7 i december och högre än väntade 15,0.

Dagens kalender är tunn gällande makroekonomisk statistik.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,5% -0,3% 0,7% 0,3% 1,2%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,4% -0,3% 0,5% 0,4%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd