PMI-fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar tydligt uppåt
  • PMI – Tyskland, Frankrike, euroområdet (09.15 – 10.00)
  • Markit PMI USA (15.45)

De amerikanska börserna handlades försiktigt under gårdagen och stängde i små förändringar, där uttalanden från WHO om att virusutbrottet inte utgör ett globalt nödläge agerade lugnande. Dow Jones backade 0,1 procent, S&P 500 steg 0,1 procent och Nasdaq steg 0,2 procent.

De asiatiska marknaderna stiger försiktigt under morgonen. Shanghai-börsen håller stängt för helgdagsfirande medan Tokyo-börsen i skrivande stund handlas 0,1 procent högre och Hong Kong-börsen stiger 0,1 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning klart över nollan.

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar sjönk den säsongsrensade arbetslösheten i Sverige till 6,6 procent i december från 7,3 procent i november.

ECB lämnade räntan oförändrad vid gårdagens räntebesked. Banken meddelade samtidigt att man sjösätter en översyn av sin penningpolitiska strategi, där man kommer att titta närmre på prisstabiliteten, den penningpolitiska verktygslådan, den ekonomiska och penningpolitiska analysen och kommunikationen.

Under morgonen släpptes japansk inflation där kärn-KPI i december steg till 0,7 procent i årstakt från tidigare 0,5 procent. Även japanskt inköpschefsindex publicerades där PMI för tillverkningsindustrin steg till 49,3 och tjänste-PMI steg till 52,1.

Idag blir det fortsatt fokus på inköpschefsindex då PMI för både tillverkningsindustrin och servicesektorn publiceras för bland annat Tyskland, Frankrike, euroområdet och USA.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,1% 0,1% 0,1% Stängt 0,1%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,7% 0,7% 0,8% 0,7%

Uppgifter per klockan 08:26

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd