Nya börsrekord, Kina halverar tullar och Trump friad i riksrättsmålet

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt

Oron för Coronaviruset är som bortblåst och S&P 500 har nu tagit igen hela tappet efter gårdagens uppgång om 1,1 procent som innebar att en ny rekordnivå noterades. Dow Jones steg samtidigt 1,7 procent medan Nasdaq steg mer modesta 0,4 procent, bland annat tyngd av Tesla som backade 17 procent efter tidigare rusningar.

De asiatiska marknaderna handlas uppåt, bland annat då Kina meddelat att man halverar tullarna på amerikanska varor till ett värde av 75 miljarder dollar från och med den 14 februari. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 2,4 procent högre, Shanghai-börsen stiger 1,6 procent och Hong Kong-börsen klättrar 2,6 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en positiv öppning.

Gårdagens svenska tjänste-PMI för januari steg till 52,5 från 48,7 föregående månad. Amerikanska ISM PMI för servicesektorn steg samtidigt till 55,5 från 54,9.
Tjänste-PMI för euroområdet reviderades upp något relativt de preliminära siffrorna.

Donald Trump blev igår friad från båda åtalspunkterna i riksrättsmålet.

Under morgonen rapporteras antal smittade i Coronaviruset uppgå till över 28 000 och antalet döda till 563.

Indiens centralbank RBI lämnade om väntat räntan oförändrad vid morgonens räntebesked. Banken, som inlett en räntesänkningscykel för att få igång tillväxten har tvingats att avvakta med ytterligare sänkningar efter att inflationen nått den högsta nivån på fem år.

Tysk industriorderingång publicerades under morgonen och backade 2,1 procent jämfört mot månaden före. Analytikerna hade väntat sig en uppgång om 0,6 procent.

Dagens makrokalender är i övrigt tunn.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
1,7% 1,1% 2,4% 1,6% 2,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,5% 0,5% 0,6% 0,7%

Uppgifter per klockan 08:17

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd