Amerikansk sysselsättning i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan
  • Amerikansk sysselsättning (14.30)

De amerikanska börserna steg under gårdagen, där Dow Jones och S&P 500 båda steg 0,3 procent medan Nasdaq klättrade 0,7 procent.

I Asien handlas marknaderna blandat under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,2 procent lägre, Shanghai-börsen stiger 0,3 procent och Hong Kong-börsen tappar 0,6 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning kring nollan.

Under morgonen publicerades tysk industriproduktion som i december backade 3,5 procent jämfört mot månaden före. Väntat var en mindre nedgång om 0,2 procent.

Idag innan lunch lämnar den ryska centralbanken CBR räntebesked och väntas då sänka räntan med 25 punkter till 6,0 procent.

Fokus idag blir på den amerikanska jobbrapporten som publiceras under eftermiddagen. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn väntas ha ökat med 160 000, arbetslösheten väntas ligga kvar på 3,5 procent och löneökningstakten väntas uppgå till 3,0 procent.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,3% 0,3% -0,2% 0,3% -0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,0% -0,2% -0,1% 0,0%

Uppgifter per klockan 08:22

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd