Över 40 000 är nu smittade i coronaviruset

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • NFIB-index (tis)
  • Räntebesked Riksbanken (ons)
  • Amerikansk KPI (tors)
  • BNP Tyskland och euroområdet (fre)
  • Amerikansk detaljhandel och industriproduktion (fre)

Fredagens amerikanska sysselsättningsrapport var stark, där antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 225 000, bättre än väntade 160 000. Arbetslösheten steg något till 3,6 procent och löneökningstakten steg till 3,1 procent. Osäkerheten i coronavirusets framfart tyngde dock och de amerikanska börserna stängde nedåt under fredagen.

Under morgonen rapporteras 40 171 ha smittats (3 062 senaste dygnet) och dödssiffran är uppe i 908.

De asiatiska marknaderna handlades i rött tidigare men handlas nu blandat, där Tokyo-börsen i skrivande stund tappar 0,6 procent, Shanghai-börsen stiger 0,5 procent och Hong Kong-börsen sjunker 0,5 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning under nollan.

Dagens kalender är tunn gällande makroekonomisk statistik.

På tisdag publiceras brittisk BNP-data och NFIB-index, som mäter optimismen hos amerikanska småbolag.

På onsdag är det dags för ett nytt räntebesked från Riksbanken. Räntan väntas då lämnas oförändrad.

På torsdag publiceras amerikansk inflation mätt som KPI.

På fredag kommer BNP-siffror för det fjärde kvartalet i Tyskland samt euroområdet. Under fredagen publiceras även amerikansk detaljhandel samt industriproduktion.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,9% -0,5% -0,6% 0,5% -0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,2% -0,2% -0,1% -0,2%

Uppgifter per klockan 08:21

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd