Uppgångar på Wall Street igår samt i Asien nu under morgonen

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • NFIB-index (12.00)

Börserna på Wall Street steg under gårdagen, där Dow Jones stängde 0,6 procent högre, S&P 500 steg 0,7 procent och Nasdaq klättrade 1,1 procent.

De asiatiska marknaderna handlas högre under morgonen. Shanghai-börsen handlas i skrivandes stund 0,4 procent högre och Hong Kong-börsen stiger 1,4 procent. Tokyo-börsen håller stängt för helgdagsfirande.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning över nollan.

Det senaste dygnet har 2 478 nya fall av coronoviruset rapporterats vilket tar antal smittade i Kina till över 42 600. Dödstalet i Kina uppgår till över tusen personer.

Idag vid lunch publiceras NFIB-index, som mäter optimismen hos amerikanska småbolag. Indexet väntas stiga till 103,3 från 102,7 föregående månad.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,6% 0,7% Stängt 0,4% 1,4%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,8% 0,6% 0,8% 0,8%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd