Riksbanken väntas lämna räntan oförändrad

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • Räntebesked Riksbanken (09.30)

Börserna på Wall Street steg initialt igår men föll tillbaka en del senare under kvällen. Dow Jones stängde slutligen +/- 0 medan S&P 500 steg 0,2 procent och Nasdaq steg 0,1 procent.

De asiatiska marknaderna handlas uppåt under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,7 procent högre, Shanghai-börsen stiger 0,8 procent och Hong Kong-börsen stiger 1 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning över nollan.

Den amerikanska småföretagarbarometern NFIB-index publicerades igår och steg till 104,3 från 102,7 föregående månad. Utfallet var bättre än väntat.

Vid sin halvårsårsvisa redogörelse inför kongressen sa Fed-chefen Jerome Powell igår att Fed noga följer utvecklingen för coronaviruset men att den amerikanska ekonomin i övrigt befinner sig i ett bra tillstånd med en välpositionerad räntenivå.

Idag lämnar Riksbanken räntebesked och väntas då inte bjuda på några överraskningar och lämna räntan oförändrad.

Under förmiddagen publiceras data för industriproduktionen i euroområdet som i december väntas ha backat med 2,3 procent i årstakt och med 1,6 procent jämfört mot månaden före.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,0% 0,2% 0,7% 0,8% 1,0%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,3% 0,2% 0,3% 0,3%

Uppgifter per klockan 08:18

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd