Kraftig ökning av antal smittade och döda efter ny diagnosmetod

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • Amerikansk inflation (14.30)

Börserna på Wall Street steg ordentligt till nya rekord under gårdagen. Dow Jones stängde 0,9 procent högre, S&P 500 steg 0,6 procent och Nasdaq klättrade 0,9 procent.

De asiatiska marknaderna handlas i rött under morgonen efter att Kina rapporterat 14 840 nya smittade och 242 nya dödsfall i coronaviruset sedan igår. Den kraftiga ökningen, efter att antal smittade per dygn de senaste dagarna annars har fallit, beror på en ny diagnosmetod där inte bara bekräftade fall via blodprov räknas in utan även kliniskt diagnosticerade fall. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,1 procent lägre, Shanghai-börsen sjunker 0,7 procent och Hong Kong-börsen backar 0,3 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning under nollan.

Vid gårdagens besked från Riksbanken lämnades både räntan och räntebanan oförändrad, vilket var i linje med förväntningarna.

I eftermiddag publiceras amerikansk KPI som väntas uppgå till 2,4 procent medan kärn-KPI väntas uppgå till 2,2 procent.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,9% 0,6% 0,1% 0,7% 0,3%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
-0,2% -0,2% -0,3% -0,2%

Uppgifter per klockan 08:20

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd