Europeisk BNP och amerikansk industriproduktion samt detaljhandel avslutar veckan

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • BNP Tyskland
  • BNP euroområdet (11.00)
  • Detaljhandelsförsäljning USA (14.30)
  • Industriproduktion USA (15.15)

De amerikanska börserna svängde en del under gårdagen efter osäkerhet i de nya rapporterade coronafallen som en följd av den nya diagnosmetoden. Dow Jones stängde slutligen 0,4 procent lägre, S&P 500 backade 0,2 procent och Nasdaq sjönk 0,1 procent.

Det är blandad handel i Asien under morgonen. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,6 procent lägre, Shanghai-börsen handlas 0,4 procent högre och Hong Kong-börsen stiger 0,4 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning över nollan.

Tyska BNP-siffror för det fjärde kvartalet publicerades under morgonen. Jämfört mot det tredje kvartalet var tillväxten 0,3 procent vilket var en tiondel bättre än väntat. Den årliga tillväxttakten var dock en tiondel sämre än väntat och uppgick till 0 procent.

Senare under förmiddagen publiceras även reviderade BNP-siffror för det fjärde kvartalet i euroområdet. Tillväxten väntas uppgå till 0,1 procent jämfört mot föregående kvartal och till 1,0 procent i årstakt.

I eftermiddag kommer data för detaljhandeln samt industriproduktionen i USA.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,4% -0,2% -0,6% 0,4% 0,4%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,2% 0,2% 0,3% 0,1%

Uppgifter per klockan 08:21

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd