Svag japansk BNP; HOX-index, Prospera, svensk inflation och PMI i veckan

Morgonrapport, Makro & Marknad

 • Aktieterminerna över nollan
 • HOX-index (tis)
 • Arbetskraftsundersökningarna (tis)
 • ZEW-index (tis)
 • Inflation Sverige (ons)
 • Ränteprotokoll Fed (ons)
 • Prospera inflationsförväntningar (tors)
 • Philly-Fed Index (tors)
 • Ränteprotokoll Riksbanken (fre)
 • PMI Tyskland, Frankrike, euroområdet (fre)
 • Markit PMI USA (fre)

Under morgonen publicerades japansk BNP för det fjärde kvartalet där ekonomin backade med 1,6 procent jämfört mot föregående kvartal och uppgick till -6,3 procent i årstakt. Utfallet var sämre än väntade -3,7 procent. Den japanska ekonomin hämmades under kvartalet både av tyfonen Hagibis men även av en momshöjning. Tokyo-börsen handlas i skrivande stund 0,7 procent lägre. Antal smittade i coronaviruset är nu uppe i över 70 000 medan antal döda överstiger 1 700. Nya aviserade stimulanser från kinesiska myndigheter stödjer dock de kinesiska börserna och Shanghai-börsen handlas i skrivande stund 2,2 procent högre medan Hong Kong-börsen stiger 0,6 procent.

De europeiska aktieterminerna pekar på en öppning över nollan.

Makrokalendern för resten av dagen är tunn.

På tisdag kommer från svenskt håll HOX-index med prisutvecklingen för privatbostäder och SCB:s arbetskraftsundersökningar där arbetslösheten framgår.

Från Tyskland publiceras ZEW-index, som mäter det ekonomiska sentimentet hos 350 institutionella investerare och analytiker.

På onsdag släpps svenska inflationssiffror. KPI väntas i januari backa en tiondel till 1,7 procent och KPIF väntas uppgå till 1,6 procent.

Under onsdagskvällen publiceras även protokollet från Feds senaste policymöte.

På torsdag publicerar Kantar Sifo Prospera inflationsförväntningar hos penningmarknadsaktörerna.

Även Philly Fed-index släpps under torsdagen.

På fredag blir det fokus på inköpschefsindex då PMI för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn publiceras för Tyskland, Frankrike och euroområdet. Samtidigt släpps Markit PMI för USA.

Under fredagen släpps även japansk inflation, slutliga inflationssiffror från euroområdet och inte minst protokollet från Riksbankens senaste policymöte.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,1% 0,2% -0,7% 2,2% 0,6%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 CAC40
Eurozonen London Frankfurt Paris
0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

Uppgifter per klockan 08:21

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd