Morgonrapport – Index på grönt på morgonen

  • Blodröda fall på Wall Street
  • Sverige lanserar mer stödåtgärder

Veckan inleddes på den röda sidan, där USA noterade den största nedgången sedan den svarta måndagen 1987. Marknaderna tar för närvarande inte till sig de penningpolitiska stimulanserna och det finns en oro att Fed i och med de senaste tilltagen står inför mer limiterade möjligheter härifrån. Riktade stödpaket till gemene man är vad marknaden efterfrågar då krisen kommer slå hårdast mot mindre företag och hushåll. Osäkerheten dominerar alltjämt marknaderna, vilket ger upphov till de stora slagen. Tisdagen ser dock ut att öppna på den positiva sidan.

 Gårdagen bjöd på ännu en volatil dag på den negativa sidan, där Sverige återhämtade stora delar av fallet under dagen. Den direkta orsaken var något oklar, men mindre negativa nyheter från Italien kan ha varit drivande. Sverige befinner sig nu också i ett läge med samhällssmitta och även vi, likt övriga nordiska länder stängs ned allt mer. Den svenska regeringen med Magdalena Andersson i spetsen lanserade igår massiva stödåtgärder till företagen i form av möjlighet till korttidspermittering med stöd från staten. Även sjuklönekostnaderna kommer att täckas av staten de kommande två månaderna. Paketet omfattar över 300 miljarder och fick brett stöd inom politiken och näringslivet. Besked kom även kring skattelättnader för företag. Vi utesluter inte vidare stödåtgärder i detta läget då många branscher drabbas extra hårt, läs hotell- och restaurangnäring och reseindustrin bland många andra.

Den amerikanska centralbankens agerande under söndagsnatten möttes med fallande kurser över hela världen, där USA noterade de största nedgångarna sedan börskraschen och den svarta måndagen 1987. Marknaderna vill se finanspolitiskt stöd på bred front för att säkra upp den underliggande ekonomin som just nu fullkomligt krossas i spåren av stängda gränser och städer i karantän. Volatilitetsindex, Vix, noterades på 79 under gårdagen vilket är högre än under finanskrisen 2008. Jämförelser görs med finanskrisen, men givet centralbankernas massiva stöd är det inte det finansiella systemet som är i gungning utan den underliggande ekonomin som i dagsläget famlar i mörkret.

Osäkerheten i marknaderna är total, givet att ingen har ett svar kring virusutbrottet och dess negativa påverkan på ekonomin. Att vi står inför en lågkonjunktur är nog oundvikligt i detta läget, frågan är bara hur djup den blir. Innan en global inbromsning kan skönjas vad gäller virusspridningen är det svårt att se att volatiliteten i marknaderna dämpas. Samtidigt tenderar marknaderna att vända innan det ser bättre ut. Även om räntemarknaderna överlag befinner sig på låga nivåer har vi fått en viss uppgång på framför allt den amerikanska tioåringen, vilket vittnar om en viss lättnad i systemet.

De asiatiska börserna har handlat volatilt under morgonen och svängt mellan positiva och negativa siffror, medan de europeiska och amerikanska terminerna i skrivande stund ser ut att återhämta delar av gårdagens fall. Stockholmsbörsen indikerar i nuläget en uppgång norr om 3 procent.

 

 

Vänliga hälsningar,

Jon Arnell

Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-12,93% -11,98% +0,06% -0,34% +0,66%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+3,18% +3,82% +3,33% +3,68%

Uppgifter per klockan 08:25

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd