Morgonrapport – Ännu en röd dag att vänta

  • Europa stänger gränserna
  • USA förväntas dela ut pengar till medborgarna

Tisdagen stängde på plus efter ännu en volatil handelsdag präglad av nya stimulansåtgärder och samhällsbegränsningar. Riksbanken kommer börja köpa bostadsobligationer, medan Trump-administrationen planerar för ett gigantiskt stödpaket. Onsdagen ser ut att följa mönstret med nedgång efter uppgång. Terminerna lyser rött.

Tisdagen bjöd på ytterligare nedstängning av världen när EU gick ut och annonserade ett 30-dagars inreseförbud, vilket även föranledde Sverige att stänga gränsen. Skolstängningen har inletts av svenska skolor och sannolikheten att hela skolsystemet stängs ned är nu hög. Arbetsförmedlingen vittnar om hårt tryck, där antalet varsel under föregående vecka uppgick till 4 000 och Svensk Handel vill se hyressubventioner för att rädda butiker på väg mot konkurs. Svenska banker diskuterar möjligheten till slopad amortering av lån samt tillfällig paus av räntebetalningar. Nordea meddelade i förra veckan att de erbjuder amorteringsfria lån till företags- och privatkunder i upp till sex månader om koppling finns till coronakrisen.

Storbritannien, och Boris Johnson som hållit en relativt låg profil under krisen, kom igår med ett ”allt som krävs” uttalande i form av ett stödpaket till företagen omfattande 330 miljarder pund. Även Frankrike levererade nya stöd i hopp om att rädda ekonomin från djup kris.

De amerikanska marknaderna stängde tisdagens handel i tydligt positivt territorium med uppgångar i storleksordningen 5-6 procent. Den amerikanska tio-åringen noterades återigen över 1 procent, trots Feds räntesänkningar och stimulanser, men i hopp om att den annalkande lågkonjunkturen till viss del kan komma att stävjas. Den amerikanska staten överväger att distribuera pengar direkt till landets medborgare enligt ett uttalande från finansminister Steven Mnuchin. Den amerikanska centralbanken fortsätter också att förse marknaderna med likviditet i form av korttidslån. Det amerikanska tech-bolaget Facebook meddelade igår att de kommer att ge alla anställda 1 000 dollar som ett stöd i krisen och staten Washington delar ut matcheckar om 800 dollar till alla invånare.

Gårdagens handel, likt övriga dagar, präglades av hopp och förtvivlan men ett positivt tecken var än dock att vi såg en mer splittrad utveckling. Det kan vara ett tecken på att marknaden börjar hitta någon form av stabilisering, det vill säga att allt inte säljs av urskillningslöst utan det finns faktiskt de bolag som parerar krisen väl. Även uppgången i den amerikanska 10-åringen ser vi som ett styrketecken då det indikerar att marknaden ser ett värde i stimulanserna som kommer och att de kan ha en dämpande effekt på de negativa ekonomiska konsekvenserna.

De asiatiska marknaderna stängde på minus efter att under delar av dagen handla på plus. Europa följer i spåren av de amerikanska terminerna, vilka noterade limit down alltså 5 procent ner. OMX indikerar en öppning 3 procent ner.

 

 

Vänliga hälsningar,

Jon Arnell

Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+5,2% +6% -1,68% -1,83% -3,64%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-5,74% -4,51% -4,58% -3,53%

Uppgifter per klockan 08:22

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd