Morgonrapport – Oljeprisras och ECB-stöd

  • ECB levererar mer stöd
  • 18-årslägsta i oljepriset

Onsdagen bjöd på nya försäljningar med breda nedgångar på båda sidor av Atlanten. Antalet sjukdomsfall har nu passerat 200k där Italien, Spanien och Tyskland ökar stadigt. Oljepriset föll hela 24 procent och noterade 18-årslägsta under gårdagen i spåren av fallande efterfrågan och ökat utbud. Nya stöd från ECB under natten verkar ge terminerna tillfälligt andrum.

Onsdagens handel på Stockholmsbörsen präglades av stora fall i fastighetssektorn där det ryktas om massiva utflöden ur fastighetsfonder för andra dagen i rad. Utvecklingen, om än kraftigt negativ, var fortsatt mer blandad än tidigare där defensiva sektorer klarade sig något bättre. Kronan fortsätter att försvagas och handlas till över 10 kronor mot dollarn och över 11 mot euron.

Dollaruppgången slår generellt hårt världen över och indikerar stressen i marknaderna. Den amerikanska tio-åringen fortsatte att stiga under onsdagen och noteras nu på 1,2 procent. Ränteuppgången kan tolkas på flera sätt, dels att den tidigare stressen i räntemarknaden har avtagit som en följd av alla stödåtgärder. Det vill säga att investerare ser dämpande effekter på den negativa utvecklingen. Samtidigt kan det tolkas som stress i den mening att man säljer av allt och flyr till kassa. I vilket fall ger det visst stöd till banksektorn i nuläget.

Oljepriset i termer av WTI, föll hela 24 procent under gårdagen medan nordsjöoljan klarade sig marginellt bättre. Pressen följer på kraftigt minskad efterfrågan i spåren av viruskrisen och det pågående priskriget mellan Ryssland och Saudiarabien, där den sistnämnda alltjämt planerar att överskölja marknaderna i olja. Vi har alltså både en efterfrågekris såväl som en utbudskris. WTI återhämtar delar av fallet under morgonen med en uppgång om närmare 13 procent och noteras nu till 22,95 dollar per fat olja.

ECB levererade under natten till torsdagen nya stödköp om 750 miljarder euro från det så kallade Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP, vilka kommer att fortgå till årsskiftet. ECB-ordförande Christine Lagarde uttryckte sig, likt Boris Johnson tidigare I veckan, att extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder. Lagarde fick tidigare kritik för att hon inte gjorde tillräckligt. Vi får se om detta håller. Terminerna fick en tillfällig paus, men handlar volatilt inför öppning

De asiatiska marknaderna fortsätter att handla på den negativa sidan med breda nedgångar överlag, där sydkoreanska börsen, KOSPI, faller över 8 procent. De amerikanska terminerna handlar ned något, medan Europa håller sig på den positiva sidan.

 

Vänliga hälsningar,

Jon Arnell

Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-6,3% -5,18% -1,04% -0,98% -2,05%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+2,06% +0,77% +0,89% +1,27%

Uppgifter per klockan 08:32

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd