Morgonrapport – Med förhoppning om positiv avslutning på veckan

  • Positiva tongångar
  • Oljpriset rekylerar tillbaka upp

Torsdagen slutade i positivt territorium, där rörelsen fullföljs under morgonen i de asiatiska marknaderna. Oljepriset rekylerade tillbaka upp under gårdagen efter onsdagens historiska fall. Riksbanken meddelade igår att de erbjuder dollarlån och att de överväger att börja köpa företagsobligationer. Fredagshandeln ser i skrivande stund ut att öppna positivt.

Torsdagens handel präglades av en mer positiv rörelse i spåren av ECB:s tidigare annonserade stöd och nya räntesänkningar från Bank of England. I den amerikanska marknaden steg delar av de så kallade FAANG-bolagen, Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google, kraftigt. Centralbanker och regeringar arbetar nu dygnet runt med att finna medel och lösningar för att dämpa den negativa ekonomiska utvecklingen. Det är en kamp mot klockan och ju längre nedstängningen varar desto värre blir problemen. Penningpolitiken säkrar det finansiella systemen, medan finanspolitiken säkrar upp den ekonomiska förödelsen.

USA har nu närmare 15 000 sjukdomsfall, vilket är mer än en fördubbling på två dagar. Att antalet fall skulle öka kraftigt var väntat då landet först nu inlett omfattande testning. Flertalet stater inskränker människors rörelser alltmer i kampen mot spridningen och den amerikanska dollarn rusar i spåren av krisen när företag och institutioner bunkrar valutan. Det råder brist på dollar i systemet, vilket föranleder Fed att agera och intervenera. Bland annat ingick centralbanken ett avtal med Riksbanken för att säkra tillgången på dollar i de finansiella systemen.

Riksbanken kan nu erbjuda dollarlån till de företag som är i behov. Riksbanken har även beslutat att lätta på restriktionerna rörande bostadsobligationer och överväger nu också att köpa företagsobligationer. Under gårdagen ska ett möte ha hållits hos Finansinspektionen rörande företagsobligationsfonder och den underliggande likviditeten i marknaden som för närvarande är bristfällig. Vi har ännu inte sett något resultat av det mötet utan inväntar vidare information. Säljtrycket i fastighetssektorn som vi nämnde i gårdagens morgonbrev, såg ut att lätta under gårdagen med kraftigt stigande kurser. Som vi skrivit tidigare är marknaden nu mer selektiv, vilket är ett positivt tecken och antyder att den omedelbara paniken lagt sig något.

Oljepriset, som uppvisade historiska fall under onsdagen, rekylerade upp under torsdagen med över 20 procent som följd av uttalanden från Trump, där han antydde att USA kanske kommer interagera i priskriget mellan Ryssland och Saudiarabien. Oljepriset fortsätter att stärkas under morgonen med en uppgång om 4 procent i WTI.

Vi har fått en rad vinstvarningar i spåren av coronautbrottet och det är egentligen konstigt att inte fler har varit ute och varnat, även om några bolag har skickat ut kryptiska skrivningar. Utdelningssäsongen är i antågande, men flödet kommer inte bli lika rikligt som vanligt då en lång rad bolag väljer att ställa in utdelningarna. SEB har till exempel skjutit på sin årsstämma efter kritik när de meddelade att de stod fast vid lagd utdelning.

Stora uppgångar präglar de asiatiska marknaderna där KOSPI i Sydkorea stiger över 4 procent. Japan är stängt under fredagen som följd av helgdag. De europeiska terminerna håller i positivt momentum och stiger överlag under morgonen i likhet med de amerikanska terminerna.

 

Vänliga hälsningar,

Jon Arnell

Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
+0,95% +0,47% Stängt +1,61% +3,9%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+3,45% +2,62% +3,39% +3,59%

Uppgifter per klockan 08:23

 

För vidare information om utvecklingen på marknaden se Max Matthiessens placeringsutsikter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd